Skip to main content

Tegevus 15

„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk Asutuste STRateegilise Arengu toetamise (edaspidi ASTRA) vahenditest rahastatav projekt "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - sisutegevused (2014-2020.4.01.16-0048)".

Õppe- ja teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmisele suunatud tegevused: tehnoloogiaõppe mooduli loomine (tegevuse tunnus 15).
Ajavahemik 01.05.2016-30.09.2019

 1. Ajavahemikul detsember 2020-veebruar 2021 osteti Tallinna Tehnikaülikoolilt sisse koolitus „E-tervise ja telemeditsiini kasutamine tervishoius“ (3 EAP). Koolitusel osales 15 kõrgkooli töötajat.
 2. Tegevuste aruanne 2019
 3. Tööplaan 2019
 4. Töörühma muutmine alates 01.01.2019
 5. Tegevuste aruanne 2018
 6. Tegevuste aruanne 01.04-30.06.2018
 7. Tegevuste aruanne 01.01-31.03.2018
 8. "Simulatsiooni kasutamine õdede täiendõppes – vaatenurk läbi ATCN®", 21-23.03.2018 päevakava, osalejad
 9. Tööplaan 2018, ajagraafik
 10. Töörühma muutmine alates 02.01.2018
 11. Tegevuste aruanne 01.10-31.12.2017
 12. Soome lähetuse (03-09.12.2017) aruanne
 13. Tegevuste aruanne 01.07-30.09.2017
 14. Tegevuste aruanne 01.04-30.06.2017
 15. Tegevuste aruanne 01.05.2016-31.03.2017
 16. Töörühma tööplaan (2016-2017)
 17. Töörühma kinnitamine
 • Contact image

  Jandra Ristikivi

  Õe õppekava juht ja õenduse aluste mooduli juht, õppejõud-juhtivlektor

  • jandra.ristikivi@ttk.ee
  • 671 1706
  • 203