Tagasiside

Vastavale tagasiside ikoonile vajutades avaneb täiendav informatsioon.

                                                                   

                                       

                                                                   

                                                                                                           

                                                                   

                                     

                                                                                                  

 


        Tulemuste kokkuvõtted

Tagasiside vastuvõtukorraldusele
Tööandjate tagasiside

Praktikabaaside tagasiside

Vilistlaste tagasiside
Tagasiside raamatukogule
Tagasiside õppetöö korraldusele ja õpikeskkonnale
Tagasiside üliõpilaskodule      

Üliõpilaskodu rahulolu küsitluste kokkuvõtted leiate SIIT

Töötajate tagasiside

Tagasiside täiendusõppele

Täiendusõppe tagasiside leiate SIIT