Skip to main content

Praktika kõrgkoolis

KINNITATUD
Rektori 15.09.2021. a
käskkirjaga nr 1-4/69

Praktika võimalused ja sooritamine Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 

Kõrgkool väärtustab õppimist ja õpetamist ning oma kompetentsi jagamist. Lisaks peab kõrgkool oluliseks panustada töötajate järelkasvu läbi praktikavõimaluste pakkumise. 

 1. Kõrgkool võimaldab teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid rakendada reaalses töökeskkonnas.  
 2. Praktika sooritamise võimalused kõrgkoolis planeeritakse igaks õppeaastaks ja need võivad muutuda vastavalt kõrgkooli võimalustele. 
 3. Praktikat on võimalik sooritada: 

3.1 Tallinna õppehoones, aadressil Kännu 67, Tallinn 13418; 

3.2 Üliõpilaskodus, aadressil Nõmme tee 49, Tallinn 11311; 

3.3 Kohtla-Järve struktuuriüksuses, aadressil Lehe 12, Kohtla-Järve 30621. 

3.4 Praktika sooritamise koht võib olla haldusüksustes, kus kõrgkoolil on lepinguline tegevus. 

 1. Pakume praktikat järgmistes valdkondades: 
 • haldus; 
 • infotehnoloogia, sh haridustehnoloogia; 
 • koristusteenus; 
 • nõustamine, sh psühholoogiline; 
 • pedagoogika; 
 • personalitöö; 
 • õppetöö korraldamine; 
 • raamatukogundus; 
 • sekretäri- või referenditöö; 
 • turundus ja kommunikatsioon. 
 1. Punktis 4 toodud loetelu ei ole lõplik. Teile huvi pakkuva valdkonna praktikavõimalust  saab täpsustada kõrgkooli e-posti info@ttk.ee  
 2. Õppurite praktikat Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis koordineerib personalispetsialist. 
 3. Praktikat kõrgkoolis ei tasustata. 
 4. Õppurite praktikale võtmine ja praktika juhendaja määramine vormistatakse rektori käskkirjaga. 
 5. Õppurile määratakse praktika sooritamise ajaks praktika juhendaja, kellel on eri- või ametialane ettevalmistus või vähemalt aastane praktilise töö kogemus oma valdkonnas ja kõrgkoolis. Üldjuhul on praktika juhendajal samaaegselt üks praktikant. 

Taotlemise kord 

 1. Praktika koha taotlemiseks vajalikud dokumendid esitada elektronposti aadressil info@ttk.ee. E-kirja pealkirjaks märkida huvipakkuva praktika valdkond. 
 2. Praktikakohale kandideerimiseks tuleb esitada vähemalt kuus nädalat enne soovitud praktika algusaega alljärgnevad dokumendid: 

11.1 vastavasisuline taotlus rektori nimele, taotlus sisaldab praktika sooritamise ajavahemikku ja tundide arv; 

            11.2 õppuri õppeasutuse praktika juhend; 

            11.3 praktika eesmärgid/ õpiväljundid.

 1. Taotlusi võtab kõrgkool vastu aastaringselt ning vastuse annab hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saamisest. 

 

Lisainfo:

 • Contact image

  Angela Kurvits

  Personalispetsialist

  • angela.kurvits@ttk.ee
  • 671 1714
  • 113
 • Contact image

  Piret Gilden

  • piret.gilden@ttk.ee
  • +372 671 1714
  • 118