Skip to main content

Plagiaadisüsteemid

Kõrgkoolil on õigus eksmatrikuleerida õppur vääritu käitumise tõttu. Väärituks käitumiseks loetakse mh ka plagieerimist.
Plagiaat ehk loomevargus esineb juhul, kui esitatakse kellegi teise kirjaliku töö või selle osa oma nime all ning refereerimine/tsiteerimine on  nõuetekohase viitamiseta. Plagiaat on ka see kui  üliõpilane esitab oma töö, mida on varasemal hindamisel juba arvestatud. Oma uurimistöö refereeringut ning tsiteerimist saab vajadusel kasutada, aga sellele tuleb korrektselt viidata.

Oluline on mõista, et üliõpilane on töö autor ja kannab täit vastutust oma tööde koostamise, korrektse viitamis- ja eetikanõuete täitmise eest. Kirjanduse viitamisel tuleb lähtuda kõrgkooli vormistamise juhendist. Lõputööde korral kinnitab üliõpilane oma allkirjaga, et tema poolt esitatav töö on originaallooming ja ei sisalda teiste autorite viitamata tekste.

Plagiaadi tuvastuse kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

Akadeemilist petturlust on defineeritud kui lubamatu abi andmist või vastu võtmist akadeemilise ülesande sooritamisel või siis plagiaati sisaldava töö eest ainepunktide saamist. Akadeemilise petturluse alla kuulub ka spikerdamine.

Juhul kui õppejõud on tuvastanud plagiaadi kahtlusega töö või spikerdamise juhtumi, siis ta registereerib selle kõrgkooli siseveebis asuvas "Akadeemilise petturluse registris". (NB! Vajalik sisselogimine)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on üliõpilastööde kontrollimiseks kasutusel PROCTORIO ja  on kasutusel plagiaadituvastuse tarkvara STRIKEPLAGIARISM (kuni 2025 jaanuar).  

 • Contact image

  Heli Raun

  Haridustehnoloog

  • heli.raun@ttk.ee
  • +372 5650 3767
  • 132
 • Contact image

  Jekaterina Šteinmiller

  Õppejõud-juhtivlektor

  • jekaterina.steinmiller@ttk.ee
  • 671 1710
  • 241