Skip to main content

Õppimine ja praktika välisriigis

ÕPPIMINE VAHETUSÜLIÕPILASE JA -ÕPILASENA

Üliõpilane/õpilane võib samaaegselt õppetööga kõrgkoolis või selleks eraldi planeeritud semestri(te)l osaleda õppetöös vahetusüliõpilase/-õpilasena teises Eesti või välisriigi õppeasutuses. Üheks või mitmeks semestriks teise Eesti või välisriigi õppeasutusse õppima minev kõrgkooli üliõpilane/õpilane peab esitama avalduse vastavalt kõrgkoolis kehtivale korrale (avalduste vormid on kõrgkooli koduleheküljel).

Vahetusüliõpilasena/-õpilasena õppima asumine kooskõlastatakse vastava õppekava juhi või kutseõppe osakonnaga. Eelnevalt kokkulepitud õpingud kantakse õppesooritusena õppeinfosüsteemi Tahvel vastavate dokumentide esitamisel, mille õigeaegse esitamise eest vastutab üliõpilane/õpilane.

Kõrgkooli õppuril on erinevaid võimalusi õppimiseks välisriigis erinevate projektide ja programmide raames. Huvi korral on vajalik aegsasti täpsustada vastava programmi ja projekti ning vastuvõtva õppeasutuse tingimusi.

Lisainfo:

 • Contact image

  Grete Sõõru

  Rahvusvaheliste suhete juht

  • grete.sooru@ttk.ee
  • +372 516 7577
  • 104
 • Contact image

  Elina Roosaar-Korba

  Rahvusvaheliste suhete projektijuht

  • elina.roosaar-korba@ttk.ee
  • 671 1713
  • 102
 • Contact image

  Eve Epner

  Rahvusvaheliste suhete projektijuht

  • eve.epner@ttk.ee
  • 671 1713
  • 102
 • Contact image

  Paula Pajo

  Erasmus+ koordinaator

  • paula.pajo@ttk.ee
  • 671 1713
  • 102