Skip to main content

Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne

ERASMUS+

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure.

20212027 programmiperioodil pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemisele demokraatias.

Vaata lisaks:

Euroopa Komisjoni Erasmus+ veebileht
Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri veebileht

 • Contact image

  Paula Pajo

  Erasmus+ koordinaator

  • paula.pajo@ttk.ee
  • 6711713
  • 102