Skip to main content

Lühiajaline õpiränne

Lühiajaline õpiränne annab võimaluse omandada rahvusvaheline kogemus ka neil, kel ei ole võimalik pikaajalises õpirändes osaleda. Lühiajalise õpirände võimalustest teavitavad tavaliselt õppejõud.

Erasmus+ lühiajaline põimitud õpiränne:

 • 5-30 päeva füüsilist õppetööd/praktikat;
 • sellele eelneb või järgneb õppetöö/praktika virtuaalselt;
 • õppetöö kogumaht on vähemalt 3 EAP-d;
 • võib toimuda nii õppetöös osalemiseks kui praktika sooritamiseks.

Partnerkõrgkoolide koostöös väljatöötatud põimitud õpirände kursusi nimetatakse põimitud intensiivkursusteks (Blended Intensive Program ehk BIP), mille korraldamise põhimõtted on järgmised:

 • korraldamises osaleb vähemalt kolm kõrgkooli vähemalt kolmest Erasmus+ programmi riigist;
 • programmis osaleb vähemalt 15 Erasmus+ programmi üliõpilast;
 • lühiajalise füüsilise õpirände periood viiakse läbi koordineeriva kõrgkooli koduriigis;
 • virtuaalne osa on korraldatud ühise õppetööna kõigile osalejatele.

Põimitud õpirände puhul on võimalik saada Erasmus+ stipendiumi füüsilise õpirände perioodiks (sh 1+1 reisipäeva):
1.–14. päev – 79 eurot/päev
15.–30. päev – 56 eurot/päev
Erasmus+ stipendiumile lisanduvad Eesti Vabariigi kaasfinantseering lisatoetus summas 135€  ning rahvusvahelistumise stipendium 30 eurot (kuni 14-päevase õpirände puhul) või 60 eurot (pikema kui 14-päevase õpirände puhul).

Vähemate võimalustega tudengitele, kes saavad vajaduspõhist õppetoetust või vajaduspõhist eritoetust, on ette nähtud lisatoetused:

 • täiendav elamistoetus 100 eurot (õpiränne kuni 14 päeva) või 150 eurot (õpiränne üle 14 päeva);
 • reisitoetus vastavalt sihtriigile.
 • Contact image

  Paula Pajo

  Erasmus+ koordinaator

  • paula.pajo@ttk.ee
  • 6711713
  • 102