Skip to main content

Lühiajaline õpiränne

Lühiajaline õpiränne annab võimaluse omandada rahvusvaheline kogemus ka neil, kel ei ole võimalik pikaajalises õpirändes osaleda. Lühiajalise õpirände võimalustest teavitavad tavaliselt õppejõud.

Erasmus+ lühiajaline põimitud õpiränne:

 • 5-30 päeva füüsilist õppetööd/praktikat;
 • sellele eelneb või järgneb õppetöö/praktika virtuaalselt;
 • õppetöö kogumaht on vähemalt 3 EAP-d;
 • võib toimuda nii õppetöös osalemiseks kui praktika sooritamiseks.

Partnerkõrgkoolide koostöös väljatöötatud põimitud õpirände kursusi nimetatakse põimitud intensiivkursusteks (Blended Intensive Program ehk BIP), mille korraldamise põhimõtted on järgmised:

 • korraldamises osaleb vähemalt kolm kõrgkooli vähemalt kolmest Erasmus+ programmi riigist;
 • programmis osaleb vähemalt 15 Erasmus+ programmi üliõpilast;
 • lühiajalise füüsilise õpirände periood viiakse läbi koordineeriva kõrgkooli koduriigis;
 • virtuaalne osa on korraldatud ühise õppetööna kõigile osalejatele.

Põimitud õpirände puhul on võimalik saada Erasmus+ toetust füüsilise õpirände perioodiks (sh 1+1 reisipäeva):
1.–14. päev – 79 eurot/päev
15.–30. päev – 56 eurot/päev
Erasmus+ stipendiumile lisanduvad Eesti Vabariigi kaasfinantseering summas 135€  ning rahvusvahelistumise stipendium 30 eurot (kuni 14-päevase õpirände puhul) või 60 eurot (pikema kui 14-päevase õpirände puhul).

Vähemate võimalustega tudengitele on ette nähtud lisatoetused:

 • täiendav elamistoetus 100 eurot (õpiränne kuni 14 päeva) või 150 eurot (õpiränne üle 14 päeva);
 • reisitoetus vastavalt sihtriigile.

Rohelise reisiviisi lisatoetus 

Kui üliõpilane läheb õpirändesse, kasutades selleks keskkonnasõbralikku transpordivahendit, on selle toetuseks võimalik saada 50 eurot lisatoetust ja kuni 4 reisipäeva võrra suuremat elamistoetust

Keskkonnasõbralikud reisimisviisid: 

 • jalgratas

 • rong

 • sõidujagamine (näiteks koos sõbraga autoga minek)

 •  buss

 • mõni muu rohesõiduk, palume täpsustada

Erasmus+ programmijuhendi järgi ei ole rohesõidukid laev, lennuk ja auto või mootorratas (kui neid kahte viimast kasutatakse üksinda). Lisatoetuse saamiseks tuleb roheliselt reisida vähemalt pool distantsist saatvast asutusest vastuvõtvasse asutusse ja tagasi. Toetuse saamiseks tuleb täita roehlise reisiviisi kinnitav dokument. 

 • Contact image

  Paula Pajo

  Erasmus+ koordinaator

  • paula.pajo@ttk.ee
  • 671 1713
  • 102