Skip to main content

Õppeosakond

Õppeosakond tegeleb õppekorralduse koordineerimisega kõrgkoolis. Osakonna põhiülesandeks on tagada kvaliteetne ja häireteta toimiv õppetöö.

Õppeosakond võtab vastu õppureid  E – N 10.00 – 12.30, 14.00 – 16.00. 

Õppeosakonna kõik kontaktid.

Kes millega tegeleb õppeosakonnas:

Särel Teede – õppetöö spetsialist (õpinõustamine: õendus)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Särel Teede kontakt

Jekaterina Motšjonova – õppetöö spetsialist (õpinõustamine: rakenduskõrgharidus (va õendus) + kutseõppe koolipõhised rühmad)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Jekaterina kontakt

Pille Aguraiuja – õppetöö spetsialist (VÕTA + õpinõustamine: töökohapõhised kutseõpperühmad, magistriõpe ja farmatseut (inglise keeles))

Töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Pille kontakt

Saskia Rass  õppetöö spetsialist (vastuvõtt) 

Õppurite vastuvõtu planeerimine ja korraldamine, töötajate ja kandidaatide nõustamine antud valdkonnaga seotud küsimustes.

Saskia kontakt

Kätlin Kikerpuu – praktikaspetsialist (praktika)

Praktika korraldus, lepingute sõlmimine, teatiste saatmine, praktikale registreerimise koordineerimine.

Kätlini kontakt

Gertrud Lumi– õppetöö peaspetsialist (praktika) 

Praktika korraldus ja selle kvaliteedi tagamine, koostöö praktikabaasidega, lepingute sõlmimine.

Gertrudi kontakt

Grete Sõõru – rahvusvaheliste suhete juht

Rahvusvaheliste suhete koordineerimine ning juhtimine.

Grete kontakt

Paula Pajo – Erasmus+ koordinaator

Õppurite nõustamine vahetusõpingute teemal Erasmus+ programmi raames.

Paula kontakt 

Kadri Ausmeel – õppetöö peaspetsialist (dokumendihaldus)

Õppetööalase dokumentatsiooni koostamine ning korrashoid; õppurite üle arvestuse pidamine, lõpudokumentide vormistamine, töötajate ja õppurite nõustamine õppetööalastes küsimustes, õppurite õppeteenuslepingute koostamine ja haldamine.

Kadri kontakt

Kristiina Puura – õppetööjuht (tunniplaan - kõrgharidus)

Õppetöö planeerimine, tunniplaani koostamine kõrghariduses, aineprogrammide haldamine, valik- ja vabaainete koordineerimine.

Kristiina kontakt

Keidi-Riin Unt  – õppetööjuht (tunniplaan - kutseõpe) 

Õppetöö planeerimine, tunniplaani koostamine, praktikale registreerimise koordineerimine, praktikakohtade otsimine ja -lepingute sõlmimine kutseõppes.

Keidi-Riini kontakt

Tuuliki Koppel – õppekvaliteedijuht

Nõustamise koordineerimine, tagasiside kogumine, statistika, aruandlus, õppekavade haldamine.

Tuuliki kontakt

Elina Roosaar - Korba – rahvusvaheliste suhete projektijuht

Kõrgkooli rahvusvaheliste projektide ja Erasmus+ programmi tegevuste koordineerimine ja juhtimine

Elina kontakt

Eve Epner – rahvusvaheliste suhete projektijuht

Kõrgkooli rahvusvaheliste projektide ja Erasmus+ programmi tegevuste koordineerimine ja juhtimine

Eve kontakt

Kai Kell– õppearendusjuht

Õppekavade arendamise juhtimine

Kai kontakt

Õppeosakonna arengukava 2022-2026
Õppeosakonna põhimäärus