Skip to main content

Õppeosakond

Õppeosakond tegeleb õppekorralduse koordineerimisega kõrgkoolis. Osakonna põhiülesandeks on tagada kvaliteetne ja häireteta toimiv õppetöö.

Õppeosakond võtab vastu õppureid  E – N 10.00 – 12.30, 14.00 – 16.00. 

Õppeosakonna kõik kontaktid.

Kes millega tegeleb õppeosakonnas:

Anna-Mari Andok - õppetöö spetsialist (õpinõustamine: õendus)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Anna-Mari kontakt

Jekaterina Motšjonova - õppetöö spetsialist (õpinõustamine: rakenduskõrgharidus va õendus + kutseõpe)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Jekaterina kontakt

Paula Pajo - õppetöö spetsialist (VÕTA + õpinõustamine: magistriõpe, Farmatseut (inglise keeles),  kutseõppe töökohapõhised õpperühmad)

Õppurite deklaratsioonide, õppetulemuste ja protokollidega seonduva korrasoleku tagamine, töötajate ja õppurite sellekohane nõustamine; eksternide ja vabakuulajate nõustamine; lõputööde ja -eksamite koordineerimine; õppetoetuste jmt (nt erivajadusega üliõpilaste stipendium) koordineerimine, töötajate ja õppurite nõustamine nimetatud valdkondadega seotud küsimustes. 

Paula kontakt

Saskia Rass - õppetöö spetsialist (vastuvõtt) 

Õppurite vastuvõtu planeerimine ja korraldamine, töötajate ja kandidaatide nõustamine antud valdkonnaga seotud küsimustes.

Saskia kontakt

Gertrud Lumi - praktikaspetsialist (praktika)

Praktika korraldus, lepingute sõlmimine, teatiste saatmine, praktikale registreerimise koordineerimine

Gertrudi kontakt

Kai Kell – õppetöö peaspetsialist (praktika)

Praktika korraldus ja selle kvaliteedi tagamine, koostöö praktikabaasidega.

Kai kontakt

Grete Sõõru – rahvusvaheliste suhete juht

Rahvusvaheliste suhete koordineerimine ning juhtimine.

Grete kontakt

Elina Roosaar-Korba – Erasmus+ koordinaator

Õppurite nõustamine vahetusõpingute teemal Erasmus+ programmi raames.

Elina kontakt

Kadri Ausmeel – õppetöö peaspetsialist (dokumendihaldus)

Õppetööalase dokumentatsiooni koostamine ning korrashoid; õppurite üle arvestuse pidamine, lõpudokumentide vormistamine, töötajate ja õppurite nõustamine õppetööalastes küsimustes, õppurite õppeteenuslepingute koostamine ja haldamine.

Kadri kontakt

Kristiina Puura - õppetööjuht (tunniplaan- kõrgharidus)

Õppetöö planeerimine, tunniplaani koostamine kõrghariduses, aineprogrammide haldamine, valik- ja vabaainete koordineerimine.

Kristiina kontakt

Keidi-Riin Unt - õppetööjuht (tunniplaan - kutseõpe)

Õppetöö planeerimine, tunniplaani koostamine kutseõppes.

Keidi-Riini kontakt

Tuuliki Koppel – õppekvaliteedijuht

Nõustamise koordineerimine, tagasiside kogumine, statistika, aruandlus, õppekavade haldamine.

Tuuliki kontakt

Eve Epner - rahvusvaheliste suhete projektijuht

Õppejõudude ja töötajate ning õppurite õpiränne Erasmus+ programmi raames

Eve kontakt

Jaana Sepp - õppeosakonna juhataja

Õppeosakonna juhtimine, vaiete lahendamine, õppeprotsesside juhtimine

Jaana kontakt

Õppeosakonna arengukava 2017-2021
Õppeosakonna põhimäärus