Skip to main content

Hinnakiri

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis väljastatakse tõendeid vastavalt allolevale hinnakirjale:

Arhiiviteatis õppimise kohta (pensioniametile, tööandjale)                                    

3 EUR

Arhiiviväljavõte õpitud õppeainete loetelu kohta                                                  

13 EUR

Ingliskeelne akadeemiline õiend                                                                        

20 EUR

Diplomi ja hinnetelehe duplikaat                                                                       

13 EUR

Täiendusõppe tunnistuse duplikaat                                                                    

13 EUR

Hinnad on kinnitatud 16.03.2012. a rektori käskkirjaga nr 1-4/3. 

Dokumentide väljastamine toimub 30 päeva jooksul.