Skip to main content

Tegevused

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool pakub avalikkusele mitmeid tegevusi, eesmärgiga oma teadmisi ja kogemusi laiemalt jagada. Avalikkusele suunatud tegevused toimuvad õppetöö raames või vabatahtlikkuse alusel ning neid viivad läbi kõrgkooli õppurid õppejõudude juhendamisel. Avalikkusele suunatud tegevuste eest kõrgkool tasu ei võta.

Kõrgkool pakub avalikkusele suunatud tegevusi erinevatele eagruppide - lasteaialapsed, kooliealised, täiskasvanud ja eakad. Meiega on oodatud ühendust võtma nii tööandjad, riigiasutused, eriala- ja kutseliidud, kui erinevad õppeasutused ja erafirmad. Avalikkusele suunatud tegevusi pakume kõigile huvilistele, kellele tervishoid ja tervist edendavad tegevused olulised on.

Avalikkusele suunatud tegevusi viiakse läbi kõrgkooli õppetöö osana, mistõttu tuleb need planeerida võimalikult varakult - palume huvilistel kõrgkooliga ühendust võtta ca 1-2 kuud enne planeeritud tegevuse toimumisaega.
Lisaks palume arvestada, et suvekuudel (juuni-august) avalikkusele teenuseid ei osutata (v.a ruumide rent).

Tegevusele registreerimiseks tuleb täita vastav registreerimisvorm.

Lisainfo:

avalikkusele@ttk.ee