Skip to main content

Tutvustus

Kõrgkooli tegevuste populariseermise eesmärk põhimäärusest lähtuvalt on kutsealase ja muu sellise oskusteabe levitamine ja selle kaudu elanikkonna tervisekäitumise mõjutamine.

Image
tutvustus