Skip to main content

Juhendid

TTK kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend (viimati muudetud 15.02.2023) - LAADI ALLA

Dokumentide põhjad

Referaadi põhi - LAADI ALLA

Lõputöö põhi (innovaatiline uurimistöö) - LAADI ALLA

Lõputöö põhi (empiiriline) - LAADI ALLA

Lõputöö põhi (teoreetiline) - LAADI ALLA

Tiitellehed - LAADI ALLA

Projekti põhi (õppeaines Uurimistöö alused II)  - LAADI ALLA

Postrite põhjad

Vertikaalne - LAADI ALLA

Horisontaalne - LAADI ALLA

Esitluse põhi

LAADI ALLA

Inglisekeelne TTK kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend: