Skip to main content

Juhendid

 
TTK kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend (kinnitatud 2023) - LAADI ALLA
 

Dokumentide põhjad (kinnitatud 2023)

Referaadi põhi - LAADI ALLA

Lõputöö põhi (innovaatiline uurimistöö) - LAADI ALLA

Lõputöö põhi (empiiriline) - LAADI ALLA

Lõputöö põhi (teoreetiline) - LAADI ALLA

Tiitellehed - LAADI ALLA

Projekti põhi - LAADI ALLA

Kaaskiri - LAADI ALLA

Uurimistöö põhi - LAADI ALLA

Magistritöö tiitelleht ja sisukord - LAADI ALLA

Postrite põhjad

Vertikaalne - LAADI ALLA

Horisontaalne - LAADI ALLA

Esitluse põhi

LAADI ALLA

Inglisekeelne TTK kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend:

TTK kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend (kinnitatud 2019,kehtiv kuni 2023/24) - LAADI ALLA

Dokumentide põhjad (kinnitatud 2019)

Referaadi põhi - LAADI ALLA

Lõputöö põhi (innovaatiline uurimistöö) - LAADI ALLA

Lõputöö põhi (empiiriline) - LAADI ALLA

Lõputöö põhi (teoreetiline) - LAADI ALLA

Tiitellehed - LAADI ALLA

Projekti põhi (õppeaines Uurimistöö alused II)  - LAADI ALLA