Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tutvustus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool.

Kõrgkooli missioon on koolitada innovaatiliselt ja kriitiliselt mõtlevaid tehnoloogiliste pädevustega tervisevaldkonna töötajaid. Kõrgkooli visioon on olla pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud organisatsioon, kus koostöös sise- ja välispartneritega ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme.

Kõrgkool on üks kahest Eesti tervishoiu kõrgkoolist, kus on võimalik rakenduskõrgharidusõppes õppida õe, ämmaemanda, optometristi, hambatehniku, farmatseudi, tegevusterapeudi ja tervisedenduse, kutseõppes hooldustöötaja, lapsehoidja, erakorralise meditsiini tehniku, abivahendispetsialisti, sterilisatsioonitehniku, tegevusjuhendaja ja hambaraviassistendi õppekavadel. 2018/2019 sügissemestrist on kõrgkoolis võimalik õppida ka terviseteaduse magistriõppekaval. Kõrgkoolil on struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes (nt Pärnus, Kuressaares jm).

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppurite arv on aasta-aastalt kasvanud – 2019. aasta seisuga õpib kõrgkoolis ca 1900 õppurit ning töötab 140 inimest. Kõrgkoolist on kujunenud usaldusväärne partner tööandjatele, teistele kõrgkoolidele ning eriala- ja kutseliitudele Eestis ja rahvusvaheliselt. Kõrgkoolis pakutav haridus on rahvusvaheliselt tunnustatud ning pakub mitmeid edasiõppimis- ja töötamisvõimalusi Eestis ja välismaal.

Kõrgkool on saavutanud liikmelisuse rahvusvahelistes võrgustikes ning meie töötajad on eksperdid siseriiklikes töörühmades ja nõukodades. Alates 2005. aastast on kõrgkool Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu (RKRN) liige, misläbi ollakse kaasatud kõrghariduse arengutesse ja koostööprojektidesse.

2018. aasta sügisel õppurite seas läbiviidud küsitluse tulemused näitavad, et kõrgkooli mainet peab ligi 91,4% vastanutest kas väga heaks või pigem heaks ning vähemalt sama suur on nende hulk, kes soovitaksid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õppimist oma sõpradele ja tuttavatele. Umbes pooled kõrgkooli õppurid on vanemad kui 30 aastat ning õppureid asub kõrgkooli õppima kõigist Eesti regioonidest.

Kõrgkool peab oluliseks pakkuda õppe- ja arendustöö kõrval vajalikke teenuseid ühiskonnale tulenevalt kõrgkooli kompetentsist ning sihtgruppide ootustest ja vajadustest. Sellest tulenevalt pakub kõrgkool avalikkusele suunatud teenuseid, mis hõlmavad kõiki vanusegruppe ning nendes osalejate arv on kasvava trendiga.

Kõrgkooli elukestva õppe keskus pakub tööalast täiendusõpet sotsiaal-, tervishoiu ja heaolu valdkonnas.

Vaata galeriid kõrgkooli Tallinna õppehoonest! 
Vaata kõrgkooli tutvustavat flaierit!