Skip to main content

Parkimine

Tallinna õppehoone territooriumil on autot võimalik parkida sisehoovi avatud parklas ja õppehoone ees olevatel parkimiskohtadel.

Tõkkepuuga parkla on kõrgkooli töötajatele ja märgistatud kohad invaparkijatele.

Parkida on võimalik ka õppehoone ümbruses olevatel tänavatel ja lähiümbruses tasuta parkimisaladel:

Lähivõimalused parkimiseks koos asukohalinkidega (klikkides parkimisala märgil avaneb teekond ja kaugus kõrgkoolini)

Parkimisel tuleb juhinduda liiklusseadusest, märgistustest ja liikluskultuurist. Parkida tohib ainult selleks ettenähtud kohtades. Parkimine haljasalale või kõnniteele ja liikluse takistamine on keelatud. Sõiduki parkimise eest selleks keelatud kohas või liikluskorraldusvahendiga ettenähtud parkimiskorda või -viisi rikkudes karistab Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet rahatrahviga.

Jalgrattaga liiklejatele on kasutada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tallinna õppehoone sisehoovi parkla-alas asuv jalgrattahoidla.


Kohtla-Järve struktuuriüksuse territooriumil on võimalik parkida õppehoone külgedel ja maja taga. 


Üliõpilaskodu juures on parkimiskohad nii maja ees kui õuealal. Jalgratast on võimalik hoida õuealal jalgrattamajas.

Parkimine Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli parklates on tasuta.
Parklad on valveta, kõrgkool ei vastuta parkimise ajal ja liiklemise käigus sõidukile tekitatud kahju ning sõidukisse jäetud esemete eest.

Lisainfo:

 • Contact image

  Rister Levit

  Haldusjuht

  • rister.levit@ttk.ee
  • 671 1733
  • 114