Skip to main content

Toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Siin on avaldatud teave Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktides 3, 4, 5 ja 7 sätestatud toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata:

  • Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori 05.07.2017 käskkiri nr 2-1/81
  • Töölepingu nr 1765 lisa 18 (allkirjastatud poolte poolt 04.09.2017)

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on välja töötatud käitumisjuhis kõrgkooli töötajatele huvide konflikti vältimiseks ja korruptsiooni ennetamiseks. Juhis on koostatud kõrgkooli töötajatele, tagamaks võimu ja rahaliste ning mitterahaliste vahendite korrektne ja sobiv kasutamine tööülesannete täitmisel, teadvustades töötajatele kohustust tegutseda avalikes huvides ausalt, vältimaks korruptsiooniohtlikke suhteid  ja tagamaks kõrgkooli usaldusväärsus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised korruptsiooni ennetamiseks õppeasutustes on leitav siit.

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).