Skip to main content

Struktuuriüksus Kohtla-Järvel

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus on ainus kõrgkool Ida-Virumaal, kus on võimalik omandada õe ja hooldustöötaja eriala. Alates 2020. aastast on Kohtla-Järve struktuuriüksuses avatud ka tegevusterapeudi eriala. 

Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus on Ida-Virumaal tunnustatud oma õppijasõbraliku töö- ja õpikeskonna ning kvalifitseeritud õppejõudude poolest. See on tulevikku suunatud ja koostööle avatud kõrgkool, kus arendatakse ühiskonnale vajalikke tervishoiuvaldkondi, pakutakse kvaliteetset rakenduskõrgharidus- ja kutseõpet, korraldatakse erialaseid täienduskoolitusi ja eelkutseõpet ning pakutakse rahva teenimist riigi-, era- ja mittetulundussüsteemis.

Kõrgkool asub Kohtla-Järvel (Kukrusel) aadressil Lehe 12, Kohtla-Järve, 30621 Ida-Virumaa, Eesti.