Skip to main content

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli põhiväärtused

Väljavõte "Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arengukavast 2017-2021", mis on kinnitatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu 03.04.2017. a. otsusega nr 1.1.

 

 

Inimene
Inimene Inimene on kõrgkooli keskne väärtus. Töötajad – töötajate kompetents, pühendumine, isikupära ja innovaatilisus loovad unikaalse keskkonna arenguks ja õppimiseks. Õppijad – õppijate erinev taust ja õppimise protsessis arenevad oskused ning teadmised rikastavad kõrgkooli, olles sillaks ühiskonna ja partnerite vahel.
Koostöö
Koostöö Kõrgkool kujundab töötajates ja õppijates oskusi multiprofessionaalseks ja multikultuuriliseks meeskonnatööks, olles pidevas koostöös arengut toetavate organisatsioonidega siseriiklikult ja rahvusvaheliselt.
Kaasamine
Kaasamine Töötajad, õppijad, vilistlased ja partnerid on kaasatud organisatsiooni juhtimises ja arendustegevuses.
Areng
Areng Toetame innovaatilisust, innustame ja oleme innustunud, võimaldame areneda eesmärgistatult, nõudes vastutust tehtud valikute ees.
I K K A