Skip to main content

Rahvusvaheline koostöö

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegia lähtub kõrgharidusprogrammist 2017 -2020, kutseharidusprogrammist 2016-2019, Eesti elukestva õppe strateegiast , õppekavagrupi  kvaliteedihindamise otsusest, kõrgkooli põhimäärusest, arengukavast 2017-2021 ja kõrgkooli struktuuriüksuste arengukavadest.

Strateegias määratakse kõrgkooli põhieesmärgid, tegevussuunad ning võtmetegevused õppe-, uurimis- ja arendustegevuses rahvusvahelistumise aspektis, tuginedes nii Euroopa kui Eesti tasandil sätestatud kutse- ja kõrghariduse rahvusvahelistumise üldeesmärkidele.

 

 • Contact image

  Grete Sõõru

  Rahvusvaheliste suhete juht

  • grete.sooru@ttk.ee
  • +372 5167577
  • 104