Skip to main content

Rahvusvaheline koostöö

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvahelistumise strateegia lähtub Eesti riigi pikaajalisest arengustrateegiast “Eesti 2035”, haridusvaldkonna arengukavast 2021-2035, institutsionaalse akrediteerimise hindamisotsusest 2020, programmist Erasmus+ 2021-2027, kõrgkooli põhimäärusest ja kõrgkooli arengukavast 2022-2026.

Strateegias määratakse kõrgkooli põhieesmärgid, tegevussuunad ning võtmetegevused õppe-, uurimis- ja arendustegevuses rahvusvahelistumise aspektis, tuginedes nii Euroopa kui Eesti tasandil sätestatud kutse- ja kõrghariduse rahvusvahelistumise üldeesmärkidele.

 

 • Contact image

  Grete Sõõru

  Rahvusvaheliste suhete juht

  • grete.sooru@ttk.ee
  • +372 516 7577
  • 104