Skip to main content

Kristjan Jaagu stipendium

Kristjan Jaagu stipendiumid  

www.haridus.archimedes.ee/kristjan-jaagu-stipendiumid

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Archimedes koostöös algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust ja lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Sihtasutus Archimedes annab välja kolme liiki Kristjan Jaagu stipendiume:

  • VÄLISLÄHETUSTE stipendiumiga toetatakse lühiajalisi välislähetusi (kuni 30 päeva). Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid, doktorandid ning noored teadlased ja õppejõud. Stipendium toetab osalemist erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses. Taotlusi võetakse vastu neli korda aastas: 1. märtsil, 1. juunil, 1. oktoobril ja 1. detsembril. 
    • Stipendiumiga kaetakse lähetusega seotud sõidu- ja majutuskulud ning päevaraha.
  • VÄLISÕPINGUTE stipendiumiga toetatakse välisõpinguid väliskõrgkoolide ja teadusasutuste juures ühe kuu (30 päeva) kuni ühe aasta ulatuses. Stipendiaatideks võivad olla Eesti kõrgkoolide magistrandid ja doktorandid, kes soovivad osa õpingutest välismaal läbida. Taotlusi saab esitada kaks korda aastas – 1. mail ja 1. oktoobril.
    • Stipendiumiga kaetakse õppimisega seotud elamis-ja sõidukulud.
  • KRAADIÕPE VÄLISMAAL stipendiumi toetatakse õpinguid väliskõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe tasemeõppes. Stipendiumi saanud üliõpilane kohustub pärast lõpetamist töötama erialale ja kvalifikatsioonile vastaval ametikohal Eestis või tegema võrdväärset tööd Eesti hüvanguks. Taotluste esitamise tähtaeg on üks kord aastas, 1. aprillil.
    • Stipendiumiga kaetakse õppimisega seotud elamis- ja sõidukulud. Vajaduspõhiselt kaetakse õppemaks, stipendiaadi ravikindlustuse kulud, lapsetoetus, kaasasoleva alaealise lapse sõidu- ja ravikindlustuse kulud ning kord õpingute jooksul erialasel üritusel osalemise kulud.

NB! Kristjan Jaagu stipendiumite puhul ei ole välistatud erinevate rahastusallikate samaaegne kasutamine, aga see tuleb enne stipendiumi taotlemist stipendiumi kontaktisikuga läbi rääkida.

Stipendiumi taotlemine toimub läbi veebipõhise taotlussüsteemi aadressil https://www.archimedes.ee/taotlused

Kristjan Jaagu stipendiumite kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes Anne-Ly Võlli (e-mail: anne-ly.volli@archimedes.ee, tel. 699 9397).