Skip to main content

Erasmus+ üleilmne õpiränne

Millised on võimalikud tegevused?

 • kõrgkooli töötajate lühiajaline üleilmne õpiränne:
  • õpetamise eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud (ilma reisipäevadeta);
  • koolituse eesmärgil 5 päeva kuni 2 kuud (ilma reisipäevadeta).

Õpetamise eesmärgil lähetuste puhul puhul kehtib lisanõue läbiviidava õppetöö mahule – minimaalselt 8 õppetöö tundi nädalas.

Erasmus+ Euroopa-sisese ja üleilmse õpirände peamiseks erinevuseks on see, et üleilmse õpirände puhul on kõrgkool raha taotlenud konkreetsetesse riikidesse ja partnerkoolidesse. 2023. a projektist eraldati Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile toetust õpiränneteks Albaaniasse, Bosnia ja Hertsegoviinasse, Gruusiasse, Iisraeli ja Jordaaniassse, 2022. a projektist Ukrainasse. Täpsemate partnerkoolide kohta küsi rahvusvaheliste suhete juhi Grete Sõõru käest. 

Millised on eraldatavad toetused?

Taotleda saab reisi-, korraldus- ja elamistoetust. Kõik toetused on kindlasummalised ja ei vaja reaalsete kulude alusel tõendamist. Koordineerivale kõrgkoolile eraldatakse iga õpirände kohta korraldustoetust 350 eurot osaleja kohta.

Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus ja individuaalne elamistoetus.

Reisitoetus. Osalejale eraldatakse ühekordne reisitoetus edasi-tagasi reisiks. Reisitoetuse summa arvutatakse järgmise põhimõtte järgi (ühe suuna vahemaa):

Reisidistants Summa
Vahemik 10 kuni 99 km  20 EUR osaleja kohta
Vahemik 100 kuni 499 km  180 EUR osaleja kohta
Vahemik 500 kuni 1999 km  275 EUR osaleja kohta
Vahemik 2000 kuni 2999 km  360 EUR osaleja kohta
Vahemik 3000 kuni 3999 km  530 EUR osaleja kohta
Vahemik 4000 kuni 7999 km 820 EUR osaleja kohta
8000 KM ja rohkem 1500 EUR osaleja kohta

EK õpirände vahemaa kalkulaator reisitoetuse arvutamiseks

 

Individuaalsed elamistoetused:

 • Eestisse sissetulevad töötajad saavad kõik 140 EUR päevas;
 • Eestist väljaminevad töötajad saavad kõik 180 EUR päevas.

Alates 15. päevast on töötajate päevatoetuse ühiku määr 70% 1—14. päevatoetuse ühiku määrast.

NB! Siin toodud reisi- ja elamistoetuste määrad on vastavalt 2020. aasta programmijuhendile.
Varasematel aastatel toetust saanud projektidele ning nende raames toimuvatele õpirännetele
kehtivad need toetusmäärad, mis on vastava aasta programmijuhendis.

Millised on toetuse eraldamise tingimused?
Toetuse eraldamise kriteeriumid leiad SIIT.

 

ENNE LÄHETUSSE MINEMIST

1. Vali vastuvõttev kõrgkool, kooskõlasta lähetuse sihtkoht, periood ja eesmärgid oma õppekava juhi, struktuuriüksuse juhi, vastuvõtva kõrgkooli ning rahvusvaheliste suhete juhi Grete Sõõruga.

Erasmus+ üleilmse õpirände programmi kohtade arv vastavalt 2023. aasta projektile:

Riik Õppejõudude/töötajate õpiränne
Albaania 8 sisse ja 8 välja
Bosnia-ja Hertsogoviina 8 sisse ja 8 välja
Gruusia 6 sisse ja 6 välja
Iisrael 4 sisse
Jordaania 6 sisse

 

2. Kui vastuvõtva kõrgkooliga on lähetuse aeg ja eesmärgid kokku lepitud, tuleb nii õppejõududel kui töötajatel koostada etteantud vormis tööplaan ja allkirjastada leping (Mobility Agreement Teaching / Mobility Agremeent Training). Kui leping on allkirjastatud töötaja ja rahvusvaheliste suhete juhi poolt, saada leping vastuvõtvasse kooli allkirjastamiseks. Kolmepoolselt allkirjastatud leping tuleb edastada kindlasti rahvusvaheliste suhete juhile ning rahvusvaheliste suhete projektijuhile. Enam ei ole tarvis 3 eksemplari posti teel saata, vaid piisab ühest eksemplarist, mis edastatakse skaneeritult.

3. Võta sõidupiletite, kindlustuse ja majutuse pakkumine, kas iseseisvalt või sobiva reisikorraldaja kaudu:

AS GoTravel 
reelika.seljuskin@go.ee või ariklient@gotravel.ee, tel +372 631 0134

Estravel
business@estravel.ee 

Baltic Tours 
corporate@baltictours.ee
Leili Timm, tel. 6300408

Või vali sobiv pakkuja ise (v.a CWT Estonia ja Wris).

 

4. Esita Riigitöötaja iseteenindusportaalis lähetusavaldus. Lähetuse perioodi sisse arva ka reisipäevad. Lähetuse puhul kaetakse reisikulud, majutus- ja kindlustuskulud ning päevarahad. Finantsallika ja eeldatavate kulude osa kooskõlasta eelnevalt rahvusvaheliste suhete juhiga.

5. Kui lähetusavaldus on kooskõlastusringi läbinud, siis kinnita sõidupiletite, majutuse ja kindlustuse tellimus. Arved võib tasuda kas oma isiklikult arveldusarvelt või saata raamatupidamisele.

PÄRAST LÄHETUST

Vahetuses osalenud õppejõud/koolitusel osalenud töötaja peab pärast naasmist esitama partnerkõrgkoolis õppetöö läbiviimist kinnitava tõendi/koolitusel osalemist kinnitava tõendi. Vastuvõttev partner peab kinnitama lähetuse tööpäevad, millal osaleja reaalselt tegevustest osa võttis. See periood ei ole seotud reisipäevadega. Koopia tõendist saada rahvusvaheliste suhete projektijuhile ja personalispetsialistile. Kõige lihtsam ja kindlam on tunnistuse põhi ise valmis teha ja võtta vastuvõtvast kõrgkoolist allkiri. Tunnistuse vormi leiate siit
Lisaks sellele täida riigitöötaja portaalis lähetuse aruanne. Aruandele lisa kõik kulusid tõestavate originaaldokumentide skaneeritud versioonid (pardakaardid, piletid jms) ja tunnistus/tõend osalemise kohta. Kulusid tõestavate dokumentide puudumisel kulusid ei hüvitata.

Pärast välislähetuse lõppemist peab iga õppejõud/töötaja esitama on-line tagasiside-aruande EU Survey andmebaasi vahendusel, milles ta annab hinnangu lähetusperioodile. Andmebaas saadab automaatselt programmis osalenutele pärast perioodi lõppu e-posti teel teate, mis sisaldab otselinki EU Survey tagasiside-aruandele. Lisaks tuleb täita välislähetuskorralduse tagasiside siseveebis
 

Lisainfo:

 • Contact image

  Grete Sõõru

  Rahvusvaheliste suhete juht

  • grete.sooru@ttk.ee
  • +372 516 7577
  • 104