Skip to main content

Rahvusvahelised koostööprojektid ja -lepingud

Kõrgkooli visioon näeb ette, et kõrgkool on pidevalt arenev, siseriiklikult ja rahvusvaheliselt võrgustunud organisatsioon, kus koostöös sise- ja välispartneritega ning õppijaid kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme. Kõrgkool on oluliste rahvusvaheliste kõrghariduse ja erialaorganisatsioonide liige.

Vastavalt kõrgkooli arengukavale 2017-2021 jätkatakse koostööd EL-i liikmetega ja laiendatakse koostööd kolmandate riikidega, osaletakse rahvusvahelistes kõrghariduse ja erialavõrgustikes ning rahvusvahelistes projektides eesmärgiga arendada õppekavasid ning suurendada üliõpilaste ja õppejõudude mobiilsusvõimalusi.

Rahvusvaheliste koostööprojektide nimistu leiate vasakul paiknevast menüüst.

 • Contact image

  Eve Epner

  Rahvusvaheliste suhete projektijuht

  • eve.epner@ttk.ee
  • 671 1713
  • 102