Skip to main content

Geriaatrilise hindamise oskuste väljaõppeprogramm õdedele (BigPicture)

Projekt nr 101139792, ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP
Programm: ERASMUS-LS, Geriaatrilise hindamise oskuste väljaõppeprogramm õdedele, BigPicture
Periood: 01.04.2024 – 01.01.2027
Eelarve: 1 253 874 €

Vananedes on eurooplastel suurem risk ühe või mitme kroonilise haiguse, funktsionaalse languse ja nõrkuse tekkeks. Õdedel on vaja terviklikke eakate hindamise (CGA) oskusi, et toetada eakaid aktiivsemalt elama. Edukas CGA parandab eakate elukvaliteeti, aeglustab nõrkuse progresseerumist, vähendab haiglaravi ja haiglas viibimise kestust. CGA jaoks uue õendusõppe programmi väljatöötamisega edendab BigPicture projekt professionaalsete õdede oskuste tõstmist ja teadmiste kinnitamist. Projekt suurendab gerontoloogilise õenduse innovatsioonivõimet läbi koostöö ja teadmiste jagamise kutsehariduse ja -koolituse pakkujate, ülikoolide ja tööturu osapoolte vahel.

See projekt hõlmab CGA oskuste ja parimate tavade analüüsi (WP2) ning ühisloomefaasi, kus töötatakse välja uued õppekavad uuenduslike õppe- ja õpetamismeetoditega, sealhulgas digitaalsete 3D-simulatsioonidega (WP3). Projekt suurendab õdede oskusi, katsetades ja hinnates uusi õppekavasid üle 200 õpilase ja õega (WP4). Loodud õppekava toetab õdede täiendus- ja elukestvat õpet valikainena projekti kaasatud kuues EL-i kõrgharidusasutuses.

Projekti koordinaator:

Turku University of Applied Sciences, Soome

Partnerid:

Åland University of Applied Sciences
Riga Stradins University
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
University of Thessaly
University of Iceland
Southwest Finland wellbeing services county
Nosileia Tora
LudusXR

Projekti meeskond Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis: Jekaterina Šteinmiller, Anne Ehasalu, Liina Männiksaar, Ivi Prits

Kontaktinformatsioon:

  • Contact image

    Jekaterina Šteinmiller

    • jekaterina.steinmiller@ttk.ee