Skip to main content

Onkoloogia valdkonnas töötavate tervishoiutöötajate digitaalsete oskuste koolitus (Digital Skills Training for Health Care Professionals in Oncology, DigiCanTrain)

Image
digicantrain

Projekt nr: 101101253

Programm: EU4Health programme

A blue text on a white background</p>
<p>Description automatically generated

Periood: 01.03.2023 - 28.02.2026
Eelarve: 154 021.79 

Projekti kodulehekülg: http://digicantrain.fi/

Projekti nimi: Onkoloogia valdkonnas töötavate tervishoiutöötajate digitaalsete oskuste koolitus (Digital Skills Training for Health Care Professionals in Oncology, DigiCanTrain)

DigiCanTrain rakendab Euroopas onkoloogia valdkonnas töötavate tervishoiutöötajatele uut digioskuste koolitust, toetades tõhusama, inimkeskse tervishoiu, digitaalsete vähiraviteenuste arendamist ja kaasaegse e-tervise tehnoloogia kasutamist.

Vähk on üks levinumaid haigusi Euroopas. 2018. aastal diagnoositi 28 ELi liikmesriigis 3 miljonit uut vähijuhtu. COVID-19 pandeemia näitas digitaliseerimise potentsiaali muuta tervishoiuteenuste osutamise viisi ja seeläbi suurendada tervishoiuteenuste vastupidavust ning tuua tervishoiuteenustesse tõhusust, läbipaistvust ja mugavust.

Õigesti kasutatav e-tervise tehnoloogia võib olla kasulik vahend tervishoiutöötajate vahelise dialoogi hõlbustamiseks ning vähihaigete inimeste tervise- ja hooldusvajaduste rahuldamiseks. Digitehnoloogia on Euroopa tervishoiu tuleviku vältimatu osa. Hoolimata e-tehnoloogia praegusest kasutamisest, selle positiivsetest mõjudest ja potentsiaalist, tunneb enamik tervishoiutöötajaid, et nad pole digipöördega toimetulemiseks piisavalt koolitatud.

DIGICANTRAIN EESMÄRGID

Projekti eesmärk on tervishoiutöötajate oskuste täiendamine ja ümberõpe vähiravi valdkonnas. See toetab tõhusa, inimkeskse tervishoiu, digitaalsete vähiraviteenuste arendamist ja kaasaegse e-tervise tehnoloogia kasutamist tervishoiuasutuste poolt.

Samuti aitab projekt kaasa elukestva õppe mõõtme kujundamisele kõrghariduses (EQF-i tasemed 6–8), integreerides ECTS-i ja CME ainepunktide süsteemidega kaasnevaid mikrotunnistusi. Projekti eesmärk on välja töötada, katsetada ja hinnata DigiCanTrain koolitusprogrammi koolitajatele, kliinilistele ja mittekliinilistele tervisoiuteenuste osutajatele. Lõppeesmärk on parandada vähktõve all kannatavate inimestega töötavate kliiniliste ja mittekliiniliste tervishoiutöötajate juurdepääsu erialasele täiendõppele, suurendada digioskusi ja e-tervise tehnoloogia kasutamist.

Eesti vastutusvaldkond projektis hõlmab kvaliteedikontrolli hindamise osa kogu projekti ulatuses. See hõlmab erinevate etappide aruannete hindamist, osalejate rahulolu uuringuid, koolitajate tagasiside küsitlusi, DigiCanTrain projekti osalejate aruandeid (finantsaudit), DigiCanTraini poolt loodud õppemooduleid.

Projekti meeskond Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis: Jandra Ristikivi (projektijuht), Merle Talvik, Kadri Kööp, Irma Nool. 

 

Projekti koordinaator:

Turku University of Applied Sciences, 

 

Partnerid:

Finnish Institute of Health and Welfare (THL)

University of Turku 

European Oncology Nursing Society

 European Cancer Organisation

University of Galway

Tallinn Health Care College 

Turku University Hospital 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue 

Institute Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuta” Cluj-Napoca 

Universitat Oberta de Catalunya 

National & Kapodistrian University of Athens

Catalan Institute of Oncology 

National Cancer Control Programme Ireland

Cancer Society of Finland CSF

Health Campus Turku

FICAN West

 

Kontaktinfomatsioon:

  • Contact image

    Jandra Ristikivi

    • jandra.ristikivi@ttk.ee
    • +372 671 1706
    • 203