Skip to main content

Koduhooldustöötajate pilootprojekt 09.2005-05.2006

Tallinna Meditsiinikool osaleb parntnerkoolina ESF Koduhooldustöötajate pilootprojektis, mille eesmärgiks on koolitada koduhooldustöötajaid. Koolitusprogramm algab 2005. a. septembris ning kestab 9 kuud koos 3-kuulise tasustatud praktikaga ( 6 k. integreeritud teoreetilist ja praktilist õpet koolides ning 3-kuuline praktika).

Projekt sai teoks koostöös Tööturuameti, Sotsiaalministeeriumi, Haridusministeeriumi ning Taani ja Eesti erapartneritega. Koolituse peamiseks sihtgrupiks on ilma tööta ja erihariduseta mitte-eestlastest naised ning eesmärgiks on abistada eakaid ja/või puudega inimesi nende kodudes või hoolekandeasutustes.

Koolitus toimub Taani kogemusel põhineval koolitusprogrammil ning seda viivad läbi projektiga seotud partnerkoolid (Tartu Meditsiinikool, Tallinna Pedagoogiline Seminar, Kohtla-Järve Meditsiinikool, Valgamaa Kutseõppekeskus ja Tallinna Meditsiinikool).

Koduhooldustöötaja koolitus põhineb kutsestandardi Sotsiaalhooldaja I, II, III (kinnitatud 18.04.2005 Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogus) I kutsekvalifikatsiooni taseme nõuetel.

Projekti raames on toimunud sihtgrupi koolitajate koolitus 20.- 21.04.05; tuleb 26.- 27.05.05 ja 08.09.05. Meie koolist on osalenud ja osalevad koolitusel: Merike Kravets (projekti koordinaator), Anne Ehasalu, Irma Nool, Mare Tupits, Tiina Klettenberg-Sepp, Õilme Siimer.

Et töötutele mõeldud koolitus eesmärgipäraselt kulgeks, ootame õpetajaid, kel oma põhitöö kõrvalt jääb üle veel jõudu ja jaksu, andma oma teadmisi ka põhiharidusega inimestele ja osalema projektis!