Skip to main content

Hooldaja ameti omandamine läbi koolituse - CARE projekt 04.2007-08.2008

 

TTK ja SA PERH koostööprojekt on jõudnud lõpule

4. juunil 2008 toimus Sokos Hotel Viru konverentsikeskuse Allegro saalis  hooldustöötajate koolitusprojekti lõpuseminar. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga algatas eelmise aasta aprillis Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Hooldaja ameti omandamine läbi koolituse, sotsiaalse nõustamise, praktika ja tööle rakendamise tervishoiusektoris - CARE projekt". CARE projekti eesmärk oli läbi paindliku koolitusprogrammi anda tööta inimestele vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi tööks tervishoiusektoris ning  pakkuda neile pärast 5-kuulise koolitusprogrammi läbimist alalist töökohta hooldustöötajana.

CARE projektis said koolituse nii eesti kui ka vene keelt kõnelevad tööta inimesed. Õppijad läbisid kohanemiskoolituse, 3-kuulise erialakoolituse, 2-kuulise tööpraktika, tööklubid ja sotsiaalse nõustamise. Teooriaõpe toimus nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kui ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, praktika viidi läbi Põhja-Eesti Regionaalhaigla kliinikutes Tallinnas ja Keilas.
5-kuulist koolitusprogrammi alustas 33 inimest. Tööd on leidnud juba 20 projektis osalenut, neist 12 Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

CARE projekti rahastasid Euroopa Sotsiaalfond ja Tööturuamet (Meede 1.3 "Võrdsed võimalused tööturul").

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool tänab kõiki projekti partnereid.