Skip to main content

Riskilaps 2004-2005

RISKILAPS
01.09.2004- 31.12.2005
RISKIKÄITUMINE PEREKONNAS JA SELLE PREVENTSIOON

Rahvusvaheline projekti „RISKILAPS 2004 - 2005“ (CHILDREN AT RISK) töös osalevad: Yrkehögskolan Sydväst`I Ametikõrgkooli Sotsaiaal- ja Tervishoiu osakond, Soomest, Eesti Terviseedenduse Ühing, Tallinna Pedagoogika Ülikool, Tartu Meditsiinikool ja Tallinna Meditsiinikool.

Projekti eesmärgiks on:
1. anda projektis osalejatele oskus töötada multidistsiplinaarses ja multinatsionaalses keskkonnas,
2. parandada proejktis osalejate teadmisi faktoritest, mis mõjutavad lapse normaalset arengut,
3. parandada projektis osalejate teadmisi laste arengust mõjutavatest riskifaktoritest,
4. õppida tundma valikuid ja võimalusi riskiperekondades elavate laste abistamiseks,
5. õppida kasutama virtuaalkeskkonda koostööks ja õppimiseks.

Projekti töö seiseneb materjali ettevalmistamises internetiõppeks ning seminaridel jagamiseks.

Projekti töökoosolekud on planeeritud:
Tallinna Pedagoogikaülikoolis 9-11.03. 2004
Tartu Meditsiinikoolis 19.-21.10.2004
Yrkehögskola Sydväst- is 15. – 17. 3. 2005
Tallinna Meditsiinikoolis 25. – 27. 10. 2005

Tallinna Meditsiinikooli töörühmas on:
Mari-Ann Vernik
Evelin Malla
Helen Paabo
Katrin Mägar
Mare Tupits
Tiina Juhansoo
Anna Raihmann