Skip to main content

Mentorite koolitus 2005 - 2007

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI ÜLIÕPILASTE
KLIINILISE ÕPPEPRAKTIKA
JUHENDAJATE/MENTORITE BAASKURSUS
(ITKH, LTKH, PERH, SA TLH)
(KOOLI JA PRAKTIKABAASIDE KOOSTÖÖPROJEKT)

Sihtrühm
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (TTK) üliõpilaste kliinilise õppepraktika juhendajad/mentorid.
Eesmärk
Valmisoleku kujundamine TTK üliõpilaste kliinilise õppepraktika juhendamiseks tervishoiuasutuses.
Koolitusvormid
loeng, seminar, praktiline õppus, iseseisev töö.
I Kursuse toimumise aeg: oktoober 2005 - juuni 2006
Kursuse maht: 80 tundi (2AP), millest 40 tundi on auditoorset õpet ja 40 tundi iseseisvat tööd
Koolituse koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kännu 67

II Kursuse toimumise aeg: 27.09.2006 - 04.2007
Kursuse maht: 2AP/80 tundi
Koolituse koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kännu 67

 

PROJEKT „ÕENDUS- JA HOOLDUSALA KUTSEÕPPEHARIDUSE ARENDAMINE“

Tegevus 6: praktikajuhendajate/mentorite erialane koolitus
Maht: 80 tundi / 2 AP
Sihtgrupp: 80 Ida-Viru ja Harju maakonna meditsiiniõde tervishoiuasutustest
Eesmärk: õendus- ja hooldustöötajate konkurentsi tõstmine läbi erialaõpetajate uute, kvaliteetsete teadmiste ja oskuste

PRAKTIKAJUHENDAJATE/MENTORITE KOOLITUSPROGRAMM HARJUMAA

27. 09.06
I MOODUL 8 tundi Ruum - 209

Eesmärk: Mooduli läbimisel mentor teab motivatsiooni teooriaid ja mõistab motivatsiooni osatähtsust õppeprotsessis. Ta teab õppimise ja õpetamise võtteid ning oskab neid üliõpilases arendada.

 • 8.30-10.00 Motivatsiooni teooriad. Kuidas motiveerida üliõpilast? Lektor: Andra Õismaa
 • 10.30- 12.00 Õppimise teooriad ja strateegiad. Lektor: Elina Reva
 • Õpiprotsess. Lektor: Marika Asberg
 • Andragoogika alused. Lektor: Elina Reva

11.10.06
II MOODUL 8 tundi Ruum - 205

Eesmärk: Mooduli läbimisel mentor teab õenduse teoreetilisi aluseid ja on võimeline koos üliõpilasega lahendama patsientide/klientide probleeme kliinilises keskkonnas

 • Õenduse teoreetilised alused. Lektor: Marika Asberg
 • Õendusprotsess ja selle dokumenteerimine. Lektor: Mare Tupits

25.10.06
III MOODUL 8 tundi Ruum - 115

Eesmärk : Mooduli läbimisel mentor valdab kliiniliste tegevuste õpetamise didaktikat, oskab suunata üliõpilast protseduuride tegemisel, nägema üliõpilasel vigu ja neid parandama ning juhendama üliõpilast nii, et tal tekiks tegevuse automatism ja vastutus.

 • 8.30-10.00 Didaktika alused ja praktilise tegevuse didaktika alused. Lektor: Marika Asberg
 • 10.30-12.00 Mentor ja kontaktõpetaja osatähtsus õppepraktika juhendamisel. Lawrence Harper (külalisesineja Inglismaalt).
 • 12.30-16.00 Praktiline õendustoimingute õpetamine mulaažidel (töö kahes alarühmas). Lektor:Tiina Klettenberg-Sepp; Kristi Voll (Ruum: 211, 214)

15.11.06
IV MOODUL 8 tundi Ruum - 110

Eesmärk : Mooduli läbimisel teab mentor tagasiside andmise põhimõtteid ja üliõpilase hindamise võtteid.

 • 8.30-10.00 Enesehindamine, metakognitsioon. Lektor: Elina Reva
 • 10.30-12.00 Tagasiside võtted, refleksioon. Lektor: Elina Reva
 • 12.30- 16.00 Formeeriv ja lõplik hindamine. Lektor: Andra Õismaa

29.11.06
V MOODUL 8 tundi Ruum 116

Eesmärk : mooduli läbimisel mõistab mentor oma rolli ja selle tähendust üliõpilase õeks kujunemisel, oskab oma tööd planeerida nii, et üliõpilase juhendamine oleks tema igapäevatöö loomulik osa.

 • 8.30-10.00 Mentori roll ja vastutus. Lektor: Elina Reva
 • 10.30-14.00 Aja ja oma töö planeerimine. Lektor: Ulvi Kõrgemaa
 • 14.30-16.00 Õenduse õppekava tutvustus ja õppepraktika osa selles. Lektor: Marika Asberg ja Elina Reva

18.04.2007
VI MOODUL 40 tundi

Eesmärk : Mentor oskab integreerida teoreetilised teadmised praktikaga ning neid rakendada üliõpilase juhendamisel.

 • Üliõpilase juhendamine töökeskkonnas. 36 tundi
 • 8.30-12.00 Kursuse lõpuaruande kaitsmine. Lektor: Marika Asberg ja Elina Reva