Skip to main content

Raseduskriisi nõustamise koolitus koostöös SA-ga Väärtustades elu 09.2008-06.2010

                                                       RASEDUSKRIISI NÕUSTAMISE TÄIENDUSKOOLITUS
                                                             Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis Kännu 67, Tallinn
                                                                           september 2008-juuni 2010

Koostööleping Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Sihtasustuse Väärtustades Elu vahel sõlmiti eesmärgiga pakkuda raseduskriisi nõustamise alast täienduskoolitust, mis annaks alusteadmised psühholoogilise nõustamise ja raseduse eri faasidega seonduva problemaatika kohta ning kujundaks välja raseduskriisi nõustamise teenuse pakkumiseks vajalikud oskused.

Koolitus on suunatud oma erialal töötavatele tervishoiutöötajatele-ämmaemandatele, õdedele ning psühholoogidele, psühholoogilistele nõustajatele ja hingehoidjatele, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku kriisiolukorda sattunud rasedate ja nende lähedastega.

Õppimise eelduseks on:
 • kõrgem või rakenduskõrgharidus tervishoiu-, sotsiaal- ja humanitaarteadustes, teoloogias või selle omandamine käesoleval hetkel;
 • omandatud varasemas erialases koolituses vähemalt 4 ainepunkti (AP) ulatuses raseduskriisinõustaja õppekava eeldusainete nimekirjast;
 • edukalt läbitud vestlus.

Õppetöö maht on 40 AP (põhiaineid 32 AP ja praktika 6 AP). Võimalik on taotleda juba läbitud ainete ülekandmist 4 AP ulatuses.

Õppetöö korraldus:
Koolitus toimub kaheaastase täiendkoolitusena 1 kord kuus, kolmel järjestikusel päeval - neljapäev, reede, laupäev (v.a august 2009 ja juuni 2010, mil õppetöö toimub 5-l järjestikusel päeval), 8 akadeemilist tundi päevas. (vt koolituse ajakava) Raseduskriisinõustaja õppekavas olevaid õppeaineid on võimalik võtta moodulitena.(vt õppekava ja õppeainete lühikirjeldus).

Koolituse läbinu saab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tunnistuse ja selle juurde kuuluva õiendi läbitud ainete kohta.