Skip to main content

Kergenda koormat 08.2007-03.2009

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tööinspektsiooni Ergonoomika projekt
KERGENDA KOORMAT
08.2007 - 03.2009

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja Tööinspektsiooni Ergonoomika projekti "Kergenda koormat" eesmärgiks on luu- ja lihaskonna vaevuste preventsioon varajase diagnostika ja ergonoomika kaudu.

Projekti juhiks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits ning partneriteks Katrin Saar ja Maris Liidemaa Tööinspektsioonist ning Reine Kadastik ja Milvi Moks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist.

Tegevused:

 1. Kampaaniate "Kergenda koormat" ja "Kergenda kandamit" ürituste, tegevuste ettevalmistamine ja osalemine üritustel/raadio saates.
   
 2. Tervishoiutöötajate küsitluste läbiviimine.
   
 3. Üheksandal töötervishoiupäeva ettekanded:

  Ernits, Ü. Tallinna haiglate personalil esinevatest vaevustest ühenduses raskuste käsitsi teisaldamisega. Üheksanda töötervishoiupäeva konverents Eestis. 25.10.2007.

  Moks, M., Kahn H. Riskianalüüsi roll luu-lihaskonna ülekoormushaiguste ärahoidmisel. Üheksanda töötervishoiupäeva konverents Eestis. 25.10.2007.

 4.  2008.a. rahvusvahelise päeva stendiettekanded:

  Ernits, Ü., Moks, M., Kadastik, R.,  Kotkas, E. (2008). Prevention of OccupationalDiseases Caused by physical Overload in Estonia. The International Week Conference Of Tallinn Health College 12-16 May 2008: Research and Development in Higher Educational Institutions. Tallinn: Tallinn Health College.

  Kiil, T., Tooren, K. (2008). ERGonomic syrvey of the chemistry Laboratoru of the Chair of Pharmacy. The International Week Conference Of Tallinn Health College 12-16 May 2008: Research and Development in Higher Educational Institutions. Tallinn: Tallinn Health College.

 5.  Avaldatud publikatsioonid:

  Kahn, H., Moks, M., Pille, V., Vain, A. (2007). Work-related diseases caused by physiscal overload in Estonia. Magazine 10 EN. Luxenburg: Office for Official Publications of the European Communities. pp 31-34.
  Kahn, H., Moks, M., Pille, V., Vain, A. (2007). Füüsilisest ülekoormusest põhjustatud tööga seotud haigused on Eestis töötervishoiu aktuaalne probleem. Eesti Töötervishoid 3:44-47.
  Ernits, Ü., Kadastik, R., Moks, M. (2007). Ergonoomia tervishoiutöötajate kandami kergendaja ja tervise säilitajana. Eesti Töötervishoid 3:56-57.
  Ernits, Ü. Soovitused igasse päeva. (2007). Töö ja tervis. Luu-lihaskonna vaevused Eestis. Euroopa Tööohutuse ja töötervishoiu Agentuur.
  Ernits, Ü.,  Moks, M. Kadastik, K., Kotkas, E. (2008). Prevention of OccupationalDiseases Caused by physical Overload in Estonia (poster). The International Week Conference Of Tallinn Health College 12-16 May 2008: Research and Development in Higher Educational Institutions. Tallinn.
  Kiil, T.,  Tooren, K. (2008). Ergonomic syrvey of the chemistry Laboratoru of the Chair of Pharmacy (poster). The International Week Conference Of Tallinn Health College 12-16 May 2008: Research and Development in Higher Educational Institutions. Tallinn: Tallinn Health College.

 6. Kaitstud kursusetöö
  Kožanova, J. Õenduse õppetool. (2008). Õdede ülekoormushaiguste põhjused ja preventsioon ergonoomika abil.  

2008/2009 aastal keskendutakse luu-lihaskonna füüsilisest ülekoormusest tingitud vaevuste preventsioonile terviseriski hindamise ja haldamise kaudu

 2008/2009 õppeaasta
 1. Ettekanne:
  Kahn, H., Moks, M. Riskianalüüs töötervishoiuarsti pilgu läbi. Töötervishoiuarstide Seltsis. 19.09.2008.
   
 2.  Avaldatud artikkel: ­ 
  Moks, M., Ernits, Ü., Kadastik, R. (2008). Füüsilisest ülekoormusest põhjustatud kutsehaiguste preventsioon Eestis. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli toimetised. Tallinn: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
   
 3. Üliõpilaste konverentsitööde juhendamine:
  Teesid ja posterettekanne: Ots, K. (2008).CHEMICALS USED IN HEALTH CARE INSTITUTIONS AND HOW TO PREVENT THEIR HARMFUL EFFECTS BY RISK ASSESSMENT. From Higher Education Institutions to community. Tallinn Health Care College, Chair of Nursing. Mentors: Milvi Moks PhD, Ene Kotkas.
   
 4. Koostöö arendamine Mõõtetehnika firmaga MINOTEC DC OÜ.
  Optomeetria õppetooli I kursuse üliõpilastele ühise seminari läbiviimine 25.03.09.