Skip to main content

HUUTA 2004-2006

                                                        

 

                                                                                             HUUTA
                                                                                3.05.2004-31.12.2006INTERREG IIIA programmi projekti Prevention of drug usage and sexually transmitted diseases in Helsinki and Tallinn (HUUTA) eesmärgiks on vähendada narkootikumide tarvitamist Helsingis ja Tallinnas ning vähendada nakkushaiguste levikut - seda läbi Helsingi ja Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna asutuste vahelise koostöö tugevdamise kaudu.

HUUTA - projekt koosneb kolmest laiemast eesmärgist, mis saavutatakse erinevate tegevuskomplekside elluviimise kaudu:
 

1. Tugevnenud nõustamisteenused, teenusepakkujate paranenud arenguvõimalused. Tegevused on seotud Tallinna Meditsiinikooli õppejõudude koolitusega, luuakse prostitutsiooni kaasatute, narkomaanide ning HIV/AIDS patsientide nõustamise alane vabaaine Meditsiinikoolis, koostatakse täiendkoolitusprogramm nõustamisteenuseid osutavatele asutustele ja uuring Eesti prostitutsiooni kaasatutest, viiakse läbi seminariprogramm Tallinna vastava valdkonna töötajaile.
Eesti poolt on projekti kaasatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Meditsiinikool ning Tervise Arengu Instituut.

2. Laienenud teenustespekter – see tähendab nõustamisteenuste arendamist vastavalt ühiskonna vajadustele ning siin eelkõige prostitutsiooni kaasatute resotsialiseerimiseks ning rehabiliteerimiseks nõustamiskeskuse loomist koos meditsiiniteenuste pakkumisega ning HIV/AIDS narkoennetustelefoni tegevuse laiendamist nii olemasolevas sfääris kui ka uue teenuse loomist Soome narkomaanide nõustamiseks Tallinnas.
Eesti poolt on tegevuste elluviimisesse kaasatud MTÜ Eluliin.

3. Avalikkuse suurenenud teadlikkus, teemade laiem kajastatus ajakirjanduses. Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi professionaalne meediakampaania, mis hõlmab tegevusi alates projekti ning meediaplaani väljatöötamisest kuni trükiste valmistamise ja projekti kodulehekülje teostamiseni. Olulist osa mängib HIV/AIDS narkoennetustelefoni reklaamikampaania, mis aitab teadvustada abivõimaluste olemasolu nii laiemale avalikkusele kui probleemiga otseselt seotud inimestele ning nende lähikondsetele.
Projekti tegevused viiakse ellu 2006. aasta lõpuks.

 

Projekti partnerid Soomes:
Helsinki AKK Stadia
A-klinikkasäätio , Vinkki
Sosv. Päitö ety
Pro-tukipiste ry
HUS, infektiotautien toimiala

Projekti partnerid Eestis:
Tervise Arengu Instituut
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
MTÜ Eluliin
Tallinna Meditsiinikool
Lääne- Tallinna Keskhaigla
MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio
ASI Consult OÜ

Tallinna Meditsiinikooli projekti meeskond:

Tiina Juhansoo
Ulvi Jõgi
Eve Kartau
Ima- Riina Kisper- Hint
Tiina Klettenberg
Irma Nool
Eve Karumaa
Kadri Urb
Reet Korts
Ave Orav
Anna Danik
Katrin Merila
Liina Pappel

http://www.euregio-heltal.org/?s=huuta