Skip to main content

Laterna Nordica II 2006-2007

                                              

                                                                                  LATERNA NORDICA II

   Haridusasutuste, hooldusasutuste/keskuste ja MTÜ-de vaheline hoolduse alane koostöö Taanis, Eestis,

                                                                   Soomes, Lätis, Venemaal ja Rootsis
                                                                                 1.10.2006 - 31.12.2007

NordPlus Neighbour'i projekt Laterna Nordica II jätkab projekti I faasis teostatud tööd loomaks Põhjamaid, Balti riike ja Venemaad

ühendav koostöövõrgustik, et parandada sotsiaaltöötajaid, õdesid jne. ettevalmistavate haridusasutuste,

hooldusasutuste/keskuste ja MTÜ-de vahelist koostööd.

Projekti eesmärgiks on tõsta tähelepanu keskmesse ja arendada hariduse, tööelu ja MTÜ-de vahelisi sidemeid

ning koostööd vanurite ja erivajadustega inimeste eest hoolitsemisel.

Eestist osalevad projektis:

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Kännu 67
13418 Tallinn
Tel.: +372 6711701
Kontaktisik: Tiina Juhansoo, projekti liikmed Anne Ehasalu, Pirjo Peterson, Eve Kartau

 

MTÜ Õhtuvalgus
Tina 3- 11
10126 Tallinn
Tel.: +372 5294897
Kontaktisik: Merike Kravets
Haapsalu Sotsiaalmaja
Kastani 7
90508 Haapsalu
Kontaktisik: Kaja Rootare

TÖÖKOOSOLEKUD:

5.-8.02. 2007. Projekti Laterna Nordica töökoosolek Jurmalas, Lätis. Vaata pilte: Pilt1 Pilt2 Pilt3 
20.-24.05.2007. Projekti Laterna Nordica töökoosolek St. Peterburis, Venemaal.