Skip to main content

Promotion of Well-Being of Children and Adolescents 05.2008

PROMOTION OF WELL-BEING OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
05-16.05.2008

Lõuna-Karjala Ametikõrgkooli poolt Lappeenrantas, Soomes läbi viidud suvekooli kursusel "Promotion of well-being of children and adolescents" käsitleti paljusid pidevalt muutuvaid laste ja täiskasvanute heaolu mõjutavaid tegureid, pöörates peatähelepanu kolmele neist - vaimne tervis, narkootikumide jms kuritarvitamine ja toitumise edendamisele.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist osalesid kursusel:
Õppejõud:
Ave Kõrve, Laine Parts
Üliõpilased: Piia Künnapuu, Livia Kurik