Skip to main content

Nõunike kogu

Nõunike kogu on kõrgkooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mis moodustatakse kõrgharidusseadusega sätestatud tingimustel ja korras. Nõunike kogu teeb kõrgkooli arengu kohta ettepanekuid rektorile, nõukogule ja Haridus- ja Teadusministeeriumile.
Riigi rakenduskõrgkooli nõunike kogu moodustamise alused ja töökord

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõunike kogu koosseis

Esimees  Agris PeeduSA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees. (volitustega kuni 04.2025)
Aseesimees  Ülle RohiAS Ida-Tallinna Keskhaigla,  (volitustega kuni 04.2025)

Liikmed
Sigrid VaherHaridus- ja Teadusministeeriumi Kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakond, kõrghariduse valdkonna nõunik;
Tõnis AllikAS Medicum, juhatuse esimees
Urmas SulePärnu Haigla SA  juhatuse esimees ja Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees
Kalju MeigasTallinna Tehnikaülikooli professor, tervisetehnolooigate instituudi direktor
Elina Haavisto,Professor in Nursing Sciences, Phd. Department of Health Sciences Faculty of Social Sciences Tampere University,  Nurse director (part-time) Tampere University Hospital Editor-in-Chief Hoitotiede (Journal of Nursing Science);
Heli PalusteSotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht
Merike SisaskTallinna Ülikooli sotsiaaltervishoiu professor 
Ester Öpik, Tallinna Linnakantselei ekspert, koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator

Koosseis on kinnitatud Haridus- ja teadusministri 26.01.2010. a käskkirjaga nr 63  (muudetud: 28.09.11. a nr 708; 13.12.13. a  nr 558; 23.03.15. a nr 107; 19.12.16. a nr 328 ja 31.10.18 nr 1.1-2/18/380, 25.09.2020 nr 1.1 2/20/228)