Skip to main content

Rektoraat

Rektori nõuandva organina tegutseb rektoraat, mille koosseisu kuuluvad prorektor(id), finants- ja haldusdirektor ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi koosseisu ja töökorra kinnitab rektor käskkirjaga.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektoraati kuuluvad:

 Ülle Ernits  rektor
 Ulvi Kõrgemaa  õppeprorektor
 Ave Perve  finants- ja haldusdirektor

 

Laiendatud rektoraadi koosseis lisaks rektoraadi liikmetele: 

 Maiu Rüü  dokumendihalduse spetsialist, protokollija
 Ly Pajur  personali peaspetsialist
 Aivar Ilves  digiarengu juht
 Jaana Sepp  õppeosakonna juhataja
 Monika Alasoo  üliõpilaskodu juhataja
 Tanel Murre  kommunikatsioonispetsialist
 Kairit Pärn  turundusspetsialist
 Piret Gilden  personalijuht, rektoraadi büroo juhataja
 Rister Levit  haldusjuht
 Siret Piirsalu  elukestva õppe keskuse juhataja
 Ulvi Jõesaar  Kohtla-Järve struktuuriüksuse sekretär