Rektoraat

Rektori nõuandva organina tegutseb rektoraat, mille koosseisu kuuluvad prorektor(id), finants- ja haldusdirektor ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi koosseisu ja töökorra kinnitab rektor käskkirjaga.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektoraati kuuluvad:

 Ülle Ernits  rektor
 Ulvi Kõrgemaa  õppeprorektor
 Ave Perve  finants- ja haldusdirektor

 

Laiendatud rektoraadi koosseis lisaks rektoraadi liikmetele: 

 Agnes Pärnamägi  personalispetsialist
 Aivar Ilves  digiarengu juht
 Jaana Sepp  õppeosakonna juhataja
 Leili Hermassoo  üliõpilaskodu juhataja
 Tanel Murre  kommunikatsioonispetsialist
 Piret Gilden  personalijuht-rektori assistent
 Rister Levit  haldusjuht
 Siret Piirsalu  elukestva õppe keskuse juhataja
 Ulvi Jõesaar  Kohtla-Järve struktuuriüksuse sekretär