Skip to main content

Rektoraat

Rektori nõuandva organina tegutseb rektoraat, mille koosseisu kuuluvad prorektor(id), finants- ja haldusdirektor ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi koosseisu ja töökorra kinnitab rektor käskkirjaga.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektoraati kuuluvad:

Ülle Ernits  rektor
Ulvi Kõrgemaa  õppeprorektor
Ave Perve  finants- ja haldusdirektor

 

Laiendatud rektoraadi koosseis lisaks rektoraadi liikmetele: 

 Martin Argus  teadusnõunik
 Angela Kurvits  personalispetsialist
 Maiu Rüü  dokumendihalduse spetsialist, protokollija
 Aivar Ilves  digiarengu juht
 Jaana Sepp  õppeosakonna juhataja 
 Monika Alasoo  üliõpilaskodu juhataja
 Tanel Murre  kommunikatsioonispetsialist
 Eva-Liisa Eirand  turundusspetsialist
 Piret Gilden  personalijuht, rektoraadi büroo juhataja
 Rister Levit  haldusjuht
 Siret Piirsalu  elukestva õppe keskuse juhataja
 Ulvi Jõesaar  Kohtla-Järve struktuuriüksuse sekretär