Skip to main content

Nõuandev kogu

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli nõuandva kogu koosseis

Kinnitatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori 28.11.2017.a käskkirjaga nr 1-4/60.

Esindaja Asutus
Ülle Ernits Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Ulvi Kõrgemaa Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Ave Perve Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Triin Rootalu Eesti Ämmaemandate Ühing
Ida Joao-Hussar Eesti Tegevusterapeutide Liit
Anneli Kannus
Gerli Liivet (asendusliige)
Eesti Õdede Liit
Agnes Lill Eesti Optometristide Selts
Taavi Tšernjavski Eesti Tervisedenduse Ühing