Skip to main content

Kvaliteedijuhtimine

Kõrgkooli kvaliteedijuhtimise aluseks on süstemaatiline planeerimine, mille sisuks on kõrgkoolis toimuvate protsesside regulaarne ülevaatamine ja nende parendamine.  Tervikliku kvaliteedijuhtimise kontseptsioon (Total Quality Management; lüh TQM) on kvaliteedijuhtimise meetod ja põhimõtete kogum. TQM-i eesmärk on arendada ja toetada kõrgkooli põhi- ja tugiprotsesse ja tagada nende protsesside toimimiseks maksimaalselt kõrge  kvaliteet. Kõrgkooli põhiprotsessid on kaardistatud ja protsessidele on määratud vastutajad. Protsesside kaardistamisel on lähtutud Total Quality Management kohandatud mudelist. Kõikide protsesside sidusaks toimimiseks on loodud kvaliteeditöörühm, mille koosseisu kuuluvad kõrgkooli töötajad ja  üliõpilas- ja õpilasesinduse liige/ liikmed.