Skip to main content

Tervisedendus kõrgkoolis

"Tervislik Ülikool loob õpikeskkonda ja organisatsioonikultuuri, mis edendab tervist, heaolu ja jätkusuutlikkust oma kogukonnas ja võimaldab inimestel saavutada oma täielikku potentsiaali."

Nii kirjeldab tervislikku kõrgkooli Suurbritannia Tervislike Ülikoolide Võrgustik (The English National Healthy Universities). Sarnase suuna on võtnud ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, kes tervisedenduse arengukavast lähtuvalt  tegutseb selle nimel, et õppuritel, töötajatel ja külalistel oleks loodud tervistedendav keskkond, mis omakorda moodustab tervist toetava kogukonna. Kõrgkool liitus Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikuga 2010. aastal. 

Tervist Edendavate Töökohtade (TET) võrgustik loodi Eestis Tervishoiuameti initsiatiivil 2005. aastal. Alates 2006. aastast haldab ja koordineerib võrgustiku tegevusi Tervise Arengu Instituut. 

Võrgustiku eesmärgiks on:

  • erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks
  • organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel
  • kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool liitus TET võrgustikuga 2010. aastal. Täpsemat infot võrgustiku kohta leiab SIIT!