Skip to main content

Ergonoomiliste vahenditega õppeklassi planeerimine tervisedenduse õppetoolis

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tervisedenduse õppetoolis tekkis 2014. aasta kevadel idee planeerida kõrgkooli ergonoomiliste vahenditega klassiruum eesmärgiga eksponeerida meeldivat, mugavat ning funktsionaalset töö- ja õpikeskkonda.  Klassi pidulik avamine toimus 16. oktoobril 2015 kõrgkooli 70 aasta juubelil.

Tööd tehes on oluline, et inimene saaks muuta oma kehaasendit, kuna pidev sundasendis töötamine võib põhjustada mitmeid terviseprobleeme. Uuringutega on leitud, et üheks üleväsimuse füsioloogiliseks põhjuseks on sundasendid ja sundliigutused (Erik jt 2011; Samad jt 2010: 634-639; Janwantakul jt 2008: 436-8; Lis AM jt 2007: 283-98)

Ergonoomiliste vahendite kasutamine töötamisel võib oluliselt vähendada sundasenditest tingitud vaevusi Kui võimaldada töötajale mitmekesiseid asendeid töötamisel, siis on sellega võimalik mitmeid terviseprobleeme ennetada (Mesaria jt 2015: 23-27; Habibi jt 2015: 65; Brewer jt 2006: 3; Kennedy jt 2010: 127-62).

Klassis on erinevad ergonoomilised toolid ja toolidele mõeldud lisavahendid nagu näiteks seljatoed, sadulistmed, rühti hoidvad istmealused ja istumispallid. Toole on mitmeid erinevaid, et üliõpilased, kes pikkadel õppepäevadel palju istuvad, saaksid toole vahetades oma isteasendit muuta.

Laudade valimisel lähtusime soovist leida just sellised, mida oleks võimalik lihtsalt ümber paigutada rühmatööde läbiviimisel. Üliõpilastele valiti ühekohalised lauad, mille kõrgus on mehaaniliselt reguleeritav. Õppejõu laua kõrgus on elektroonselt reguleeritav. Õpetaja tooli kõrgust on võimalik muuta alates mugavast istumisasendist kuni nõjatumiseni seismisel.

Õppejõu laual olevad laia valgusjaotusega laualamp, randmekuju arvestav arvutihiire matt ja randmetugi arvutiklaviatuurile ning reguleeritav monitorialus näitavad, kuidas on võimalik kohandada töökeskkond tervist toetavamaks.

Looduse mõju inimese vaimsele tervisele on tõestanud mitmed uuringud (Leger 2003: 173-174; Grinde jt 2009: 2333-2339). Näiteks on biofiilia hüpoteesi kohaselt inimestel roheluse ja looduse järele psühholoogiline vajadus (Grinde jt 2009: 2333) Sellel põhimõttel on klassi valitud ka kardinad ja taimed. Poolläbilaskvad kardinad lasevad läbi päikesevalguse ruumi veidi hämardades. Suletud aknakate jätab alles ilusa õuevaate. Klassi on valitud taimed, mis oma omadustelt on ruumi siseõhku puhastavad, samas kujundades töökeskkonna meeldivaks ja hubaseks.

Klassiruumi seintel on raamitud plakatid, millelt on võimalik õppida õigeid istumis-, tõstmis-, venitus- ja sirutusasendeid. Tooteid tutvustavast kataloogist on võimalik lugeda klassiruumis olevate vahendite kohta juba täpsemalt ja põhjalikumalt.

VIIDATUD ALLIKATE LOETELU

  • Grinde, B., Patil, G.G.(2009). Biophilia: Does Visual Contact with Nature Impact on Health and Well-Being? International International Journal of Environmental Research and Public Health, 6; ISSN 1660-4601.
  • Leger, L. (2003). Health and nature-new challenges for health promotion. Health Promotion International Vol.18, No.3 Oxford Univercity Press Erick P. and Smith D., A systematic review of musculoskeletal disorders among school teachers, Journal of BMC Musculoskeletal Disorder,12,260 (2011)
  • Samad N., Abdullah H., Moin S., Shamsul B., Tamrin M. and Hashim Z. (2010)., Prevalence of Low Back Pain and its Risk Factors among School Teachers,American Journal of Applied Sciences,7(5),634-639
  • Janwantanakul P, Pensri P, Jiamjarasrangsri W, Sinsongsook T. (2008) Prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms among office workers. Occup Med (Lond);58:436–8.
  • Lis AM, Black KM, Korn H, Nordin M. (2007) Association between sitting and occupational LBP. Eur Spine J. ;16:283–98
  • Mesaria S. and Jaiswal N. (2015).Musculoskeletal Disorders among Teachers Residing in Various Nations: A Review. Res.J.Recent.Sci. Vol.4(IVC-2015),23-27
  • Habibi ESoury S. (2015). The effect of three ergonomics interventions on body posture and musculoskeletal disorders among stuff of Isfahan Province Gas Company. J Educ Health Promot.  Aug 6;4:65.
  • Brewer S, Van Eerd D, Amick BC, III, Irvin E, Daum K, Gerr F, et al. (2006) Workplace interventions to prevent musculoskeletal and visual symptoms and disorders among computer users: A systematic review. J Occup Rehab. ;16:3
  • Kennedy CA, Amick BC, Dennerlein JT, Brewer S, Catli S, Williams R, et al. (2010) Systematic Review of the Role of Occupational Health and Safety Interventions in the Prevention of Upper Extremity Musculoskeletal Symptoms, Signs, Disorders, Injuries, Claims and Lost Time.;20(2):127–62.

Ergonoomikaklass on avatud kõikidele huvilistele, kes soovivad erinevaid ergonoomilisi lahendusi proovida!