Skip to main content

Auliikmed

Kõrgkooli auliikme nimetus omistatakse üksikisikule kõrgkoolile osutatud teenete eest kõrgkooli poolse erilise austuse avaldusena.


INGA-BRITT LINDSTRÖM  (auliige alates 12.10.2012. a.)

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esimeseks auliikmeks nimetati Rootsi Tegevusterapeutide Assotsiatsiooni endine president Inga-Britt Lindström. Esildise tegi Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppetooli juhataja Karin Lilienberg. Auliikme nimetus omistati Inga-Britt Lindströmile märkimisväärsete teenete eest tegevusteraapia õppekava arendamisel ja rahvusvahelisel tunnustamisel. Auliikme nimetamise tseremoonia toimus kõrgkooli 70. aastapäeval, 12. oktoobril 2010.a. Inga-Britt Lindström tegi sissekande auliikme raamatusse ja talle kingiti auliikme nimetust kinnitav skulptuur, mis valmis Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Skulptuuri andis üle Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits.

Pildil: Inga-Britt Lindström ja rektor Ülle Ernits

Pildil: Ülle Ernits, Inga-Britt Lindström ja Karin Lilienberg


ILVE-TEISI REMMEL  (auliige alates 16.10.2020. a.)

Ilve-Teisi Remmelit võib nimetada Eesti õenduse grand old lady' ks. Just tema on tänapäevase õenduse esimene teerajaja. Aastatel 1988–2002 oli ta Eesti Õdede Ühingu president. Tema töö on andnud õdedele haridusmaastikul veelgi enam võimalusi. Olles nii kõrgkooli vilistlane on ta ka olnud Tallinna Meditsiinikooli juhtimise ja Kohtla-Järve Meditsiinikooli arengu juures. Tänu tema eestvedamisele on tänapäeval Eestis võimalik õdedel omandada kõrgharidus ja terviseteaduse magistriõpe.


URVE KAASIK-AASLAV  (auliige alates 16.10.2020. a.)

Urve Kaasik Aaslav on ämmaemanduse õppejõuna töötanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 1981. aastast. Urvel on märkimisväärne panus ämmaemanda õppekava vastavusse viimisel rakenduskõrghariduse tasemele, panustades innukalt kaasaegse ämmaemandushariduse kvaliteeti. Urve on elukestva õppe innustaja ja eeskuju etalon nii üliõpilastele kui ka kolleegidele.