Skip to main content

Nõukogu koosseis 2023/2024. õppeaastal

Kõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on nõukogu.
Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektor(id), finants- ja haldusdirektor, iga õppestruktuuriüksuse juhataja, kutseõppe õpetajate ja kõrgharidustaseme õppe akadeemiliste töötajate (edaspidi koos ka akadeemilised töötajad) esindajad ning üliõpilaskonna esindajad, kes moodustavad vähemalt ühe viiendiku nõukogu koosseisust. Akadeemiliste töötajate ja üliõpilaskonna esindajate arvu määrab rektor.
Rektor korraldab akadeemiliste töötajate esindajate valimised nõukogusse iga kolmanda aasta juunis.
Nõukogusse valitud liikme volitused algavad sama aasta 1. septembril ja kestavad kolm aastat.

Nõukogu koosseis 2023/2024. õppeaastal
 
Esimees:
Ülle Ernits rektor
 

Liikmed:

Ulvi Kõrgemaa, õppeprorektor
Ave Perve finants- ja haldusdirektor
Silja Mets-Oja tervishariduse keskuse juhataja,õppejõud-lektor
Kristi Puusepp õenduse õppetooli juhataja, õppejõud-lektor
Lilian Ruuben meditsiinitehnilise hariduse keskuse juhataja
Siret Piirsalu elukestva õppe keskuse juhataja, keeleõppe koordinaator-õpetaja
Piret Tamme kutseõppe osakonna juhataja
Jaana Sepp õppeosakonna juhataja
Vootele Tamme optometristi õppekava juht, õppejõud-lektor (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2025)
Heli Kuuse hambatehniku õppekava juht, õppejõud-lektor (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2025)
Riin Rosenperk ämmaemanda õppekava õppejõud-õpetaja (volitustega 13.03.2023 – 31.08.2025)
Kristi Rannus terviseteaduse magistriõppekava juht, õppejõud-kaasprofessor (volitustega 01.09.2022 – 31.08.2025)
Eglyd Marion Esken üliõpilane (volitustega 01.09.2023 – 31.08.2024)
Alexandra Daniela Naarits üliõpilane (volitustega 01.09.2023 – 31.08.2024)
Ronald Kristjuhan üliõpilane (volitustega 01.09.2023 – 31.08.2024)
Kristiina-Maria Saluri üliõpilane (volitustega 01.09.2023 – 31.08.2024)
 
Kuulajad:
Olesja Zeel Kohtla-Järve struktuuriüksuse õppejõud-kaaslektor, õppetöö koordinaator
Tanel Murre Kommunikatsioonispetsialist

 

NÕUKOGU TÖÖPLAAN 2021/2022