Skip to main content

Tagasiside ja parendustegevused

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sisehindamise aluseks on rektori poolt kinnitatud tagasiside plaan.  Tagasisideplaan annab ülevaate küsitluste toimumistest. Kokku on lepitud, mis on iga küsitluse eesmärk, küsitluste läbiviimise regulaarsus, kes on sihtrühm ning ära on toodud ka parendusvaldkondade eest vastutajad.

Vastavale tagasiside ikoonile vajutades avaneb täiendav informatsioon.

                                                

                                                                    

                                        

                                                                   

                                                                                                           

                                                                   

                                     

                                                                      

 


   Läbiviidud küsitlused:

Tagasiside vastuvõtukorraldusele
Tööandjate tagasiside
Tagasiside praktikakorraldusele (varasem praktikabaaside tagasiside kuni 2023)
Vilistlaste tagasiside
Tagasiside raamatukogule
Tagasiside õppetöö korraldusele ja õpikeskkonnale
Tagasiside üliõpilaskodule      

Üliõpilaskodu rahulolu küsitluste kokkuvõtted leiate SIIT

Töötajate tagasiside
Tagasiside täiendusõppele

Täiendusõppe jooksva tagasiside leiate SIIT

Tagasiside välisõpingute- ja lähetuste korraldusele