Skip to main content

Euroopa sisene õpiränne

Endised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+. 
Erasmus+ programmi esimeseks perioodiks oli 2014-2020 ning uueks on 2021-2027. 

Võrreldes 2007-2013 väldanud Euroopa eelmise generatsiooni programmidega on rahastust 40% suurendatud ning eelarve uueks programmiperioodiks on 14,7 miljardit eurot. 

Erasmus+ programmis soovitakse tihedamalt siduda haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Oluline on, et programm vastaks senisest paremini elukestva õppe paradigmale, oleks taotlejate jaoks mõistetavam, kasutajasõbralikum ning paindlikum. Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla peaks looma sünergiat ja soodustama hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd. Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure. 2021 – 2027 programmiperioodil pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemisele demokraatias.

Uue programmi ülesehitus ei järgi varasemat valdkondlikku jaotust, vaid hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:

a) Õpiränne (Key Action 1)
b) Strateegiline koostöö  (Key Action 2)

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri veebilehte saab vaadata siit!

ÕPPEJÕUDUDE JA TÖÖTAJATE VAHETUSE LIIGID: 
1) Õpetamise eesmärgil sooritatud lähetused (STA: Staff mobility - teaching assignments) hõlmab Erasmuse programmi nn klassikalist õppejõudude mobiilsust eesmärgiga viia partnerkõrgkoolis läbi õppetöö ja ettevõtetest kõrgkooli koolitama kutsutud personali mobiilsust.
2) Koolituslähetused (STT: staff mobility – staff training) hõlmab kõrgkooli personali (sh akadeemilisepersonali) koolituslähetusi nii partnerkõrgkoolidesse kui ettevõtetesse jms organisatsioonidesse. 

Lähemalt saab lugeda:
https://eeagentuur.ee/opirandurile/euroopa-sisene-opiranne-oppejoududele-ja-tootajatele/ 
https://eeagentuur.ee/opirandurile/uleilmne-opiranne-oppejoududele-ja-tootajatele/ 

Lisainfo:

 • Contact image

  Grete Sõõru

  Rahvusvaheliste suhete juht

  • grete.sooru@ttk.ee
  • +372 516 7577
  • 104