Skip to main content

Kutseõpetajate väljaõppe ja täienduskoolituse süsteemi arendamine 05.2006-09.2006

KUTSEÕPETAJATE VÄLJAÕPPE JA TÄIENDUSKOOLITUSE SÜSTEEMI ARENDAMINE
25.05. - 25.09.2006

Projekt "Kutseõpetajate väljaõppe ja täienduskoolituse süsteemi arendamine" teostatakse ja rahastatakse EL struktuurifondi ESF meetme 1.1 "E- õppe arendamine ja juurutamine rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes" raames.

Töö eesmärgiks on:

  • koostada kutseõpetajate erialaspetsiifiliste pädevuste miinimumnõuete kirjeldused;
  • koostada ettepanekud õpetajakoolituse raamnõuete parendamiseks;
  • koostada ettepanekud kutseõpetaja kutsestandardi täiendamiseks.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist osaleb sotsiaaltöö ja nõustamise töögrupis Merike Kravets.