Skip to main content

ESF DoRa programmi tegevus 8: Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses 2012/2013

         

 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool liitus Euroopa Struktuurfondi programmiga DoRa 2010/2011 õppeaastal.
 

DoRa programmil on 3 peamist eesmärki:

• toetada magistrantide, doktorantide, noorte teadlaste ja õppejõudude aktiivset osalust rahvusvahelises    teadmisteringluses,

• teadustöö tulemuste ja kogemuste vahetust ning

• rahvusvaheliste kontaktide loomist ja tugevdamist.

 

ESF DoRa tegevuse 8 juhend
ESF DoRa tegevus 8 stipendiumi taotlemise vorm.