Skip to main content

Õendus- ja hooldusala kutseõppehariduse arendamine 10.2005-09.2007

 ESF meetme 1.1 projekt
"ÕENDUS- JA HOOLDUSALA KUTSEÕPPEHARIDUSE ARENDAMINE"

Projekti juhib Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (alates 01.09.2006, enne Kohtla-Järve Meditsiinikool) ning partneriteks on TTÜ Virumaa Kolledz ja Pirkanmaa Polytechnic (Soome).

Projekti teostamisaeg: oktoober 2005 kuni september 2007

Projekti eesmärk: Õendus- ja hooldustöötajate edukam konkurentsivõime tervishoiu tööturul läbi erialaõpetajate ja praktikajuhendajate uute, kvaliteetsete teadmiste ja oskuste.

Tegevused (alleesmärgid):

• õpetajakutsele vastav inglise keele oskus;
• õpetajakutsele vastav riigi keele oskus;
• õpetajakutsele vastav arvutioskus (esitlustehnika ja -programmid, e- õpe);
• õpetajakutsele vastavad erialased teadmised;
• praktikajuhendajate õendus- ja hooldusõdede erialale ja õppekavale vastavad teadmised;
• (üli)õpilaste terviseedenduslik tegevus elanikkonna seas (praktika korras).
 

Projektijuht: Annely Oone annely_oone@hotmail.com
Tallinna koordinaator: Virve Lillend virve.lillend@ttk.ee

Lisateave tegevuste kohta:

Tegevus 1: õppejõudude inglise keele koolitus
Kestvus: jaanuar - juuni 2006
Maht: 30 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd
Inglise keele koolitus 30-le Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tallinna ja Kohtla-Järve õppejõule vastavalt keeleoskuse tasemele.

Tegevus 2: õppejõudude riigikeele koolitus
Kestvus: jaanuar - juuni 2007
Maht: 30 tundi auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd
Eesti keele kõrgtaseme koolitus 5-le Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuse õppejõule.

Tegevus 3: õppejõudude arvutialane koolitus
Kestvus: september - detsember 2006
Maht: 8 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd
Moodle programmi koolitus 30-le Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tallinna ja Kohtla-Järve õppejõule ning programmi aktiivne kasutamine erialases õppes.

Tegevus 4: õppejõudude erialane õendus- ja hooldusalane koolitus
Kestvus: august 2006 - jaanuar 2007
Maht: 132 tundi
Lektorid: Anna-Mari Äimälä ja Jouni Tuomi (Pirkanmaa Polytechnic (Soome))
Koolitus toimub inglise keeles e-õppena.
Probleemipõhise õppe (“Problem-based learing“) teemaline koolitus 30-le Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Tallinna ja Kohtla-Järve õppejõule.

Projekti presentatsioon

Lisa:
Koolituse programm
Koolitusel osalevad õppejõud

Kursus "E-õppe õpikeskkond MOODLE"
Toimumisaeg: 26.01.2007.
Koht: TTK arvutiklass 303
Lisainfo : Annely Oone 5210802, annely_oone@hotmail.com

Tegevus 5: praktikabaaside üliõpilaste juhendajate koolitus
Kestvus: september 2006 – juuli 2007
Maht: 40 tundi auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd
Praktikabaaside üliõpilaste juhendajate vastav koolitus 40 Tallinna ja 40 Ida-Virumaa meditsiiniõele.

Lisa:
Koolituse programm Tallinnas
Koolituse programm Ida-Virumaal
Registreerimisleht Ida-Virumaal

Tegevus 6: üliõpilaste terviseedenduslik tegevus elanikkonna seas (praktika korras)
Kestvus: oktoober 2005 - juuni 2007
Projekti üheks alaeesmärgiks on üliõpilaste terviseedendus tegevus elanikkonna seas. Projekti poolt loodav lisaväärtus on terviseedenduslik tegevus noorte ja täiskasvanute hulgas ning rahva tervisekäitumise parendamine Ida-Viru ning Harju maakondades.Õpetajate juhendamisel/kaasabil 15 üliõpilast valmistavad ette ja viivad läbi terviseedenduslikke loenguid.

Üliõpilased on tervise-edenduse loenguid läbiviinud erinevates lasteaedades ja gümnaasiumites. Teemad ja loengute läbiviimise metoodika olid valitud vastavalt laste vanusele kohaselt. Loengud viidi läbi oktoobri-novembrikuu jooksul 2006. Tagasiside, mida üliõpilased said, oli väga positiivne.

Õppeaastal 2006/2007 üliõpilaste poolt läbiviidud terviseedenduslik tegevus:

1. Annika Talinurm Ä I - Haiba Lasteaed „Kuuseriisikas“ Kernu vald.
    Kristina Oja Ä I „Kuidas talvel riietuda“
    Teele Pohl Ä I
2. Helina Niitla Ä I - Eesti Elektronpost, Tallinn „Tervislik toitumine“
3. Margarita Kovaljova T I - Valga Vene Gümnaasium „Laste füüsiline aktiivsus“
4. Helen Rohtla Ä I - Lastepäevakodu „Vikerkaare“ Õismäel
    Kärt Raadik Ä I „Hügieen/pesemine“
5. Julia Solodšuk Ä I - Vindi Lasteaed. Rühm „Pääsukesed“ „Hammaste hügieen“
6. Anastassia Zatõnaitšenko Ä I - Lasnamäe Gümnaasium. „B-hepatiit“
    Juliana Talašok Ä I
7. Anna Nikolajevskaja Ä I - Anna Melody tantsu- ja iluvõimlemise spordikool.
    Ksenja Smõslova Ä I „Milles seisneb spordi tähtsus“
8. Merike Nõgene T I - Linnupesa lasteaed. „Päikesekiire“ rühm.
   Ave Uke T I „Lahkus“
9. Ruth Miilen Ä I - Rapla „Päkapiku“ lasteaed. „Sõprus“
10. Siiri Siimenson T I - Koigi Põhikool. 2 klass Inimeseõpetuse tunni raames „Ohud kodus“ „Esmaabi“

Projekti kalenderplaan