Skip to main content

Abivahendi tehniku koolitus 12.2010-04.2011

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool valmistab ette ja viib läbi täienduskoolituse abivahendi tehniku kutseoskuste parendamiseks ja ühtlustamiseks.

Koolituse sihtgrupp:
- 45 rehabilitatsiooniasutuses töötavat füsio- ja tegevusterapeuti
- 15 abivahendeid müüvate ettevõtete spetsialisti

Koolituse eesmärk: abivahendi tehniku kutsest tulenevate teadmiste ja oskuste ühtlustatum tase.

Koolituse toimumise ajad:
I tsükkel: 16.- 18. detsember 2010
II tsükkel: 20.-22. jaanuar 2011
III tsükkel: 10.-12. veebruar 2011
IV tsükkel: 3.-4. märts 2011
V tsükkel: 17.-19. märts 2011
VI tsükkel: 31. märts - 2. aprill 2011
Lõpetamine: 29. aprill 2011.

Koolituse toimumise koht: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Koolitus on osalejatele tasuta!
Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammist "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013".