Skip to main content

Primus 2008-2015

 

  

   

PROGRAMM PRIMUS
2008-2015

Primus on struktuurivahenditest rahastatav programm, mida viib ellu sihtasutus Archimedes. Programmi eesmärgiks on toetada kõrgkooli õppe kvaliteeti ja tõsta lõpetajate konkurentsivõimet. Primuse eelarve on 228 miljonit krooni, milles 95% tuleb Euroopa Sotsiaalfondist. Programm pakub väga palju erinevaid võimalusi: koolitusi, võrgustikke, oma ideede realiseerimise võimalusi jne.
 
Kõigi programmi tegevustega saab tutvuda aadressil:  www.archimedes.ee/primus.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli programmi koordinaator on Maria Goborova.

Programmil on kuus tegevusvaldkonda:

1. Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine  - Olesja Zeel
2. Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine - Irena Bartels
3. VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine - Inna Semjonova
4. Strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise toetamine kõrgkoolides - Vootele Tamme
5. Uuringute ja analüüside läbiviimine - Lilian Ruuben
6. Õppija toimetuleku toetamine - Janne Timmotalo

Programmi erinevate tegevustega on samuti seotud õppeosakonna juhataja, Ave Sireli ja Ulvi Kõrgemaa.

Programmi PRIMUS raames algatatud pilootprojekti "Kvaliteedikindlustamine kõrgkoolis" Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli enesehindamismeeskond: 

Esimees:
Piret Tamme
Liikmed:
Ülle Ernits 
Reine Kadastik
Ulvi Kõrgemaa
Lilian Ruuben  

 

Tegevused:

 

18.02.2013 toimub programmi Primus koosolek Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Koosolekul osalevad rektor Ülle Ernits, õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa, arendus- ja rahvusvaheliste suhete prorektor Tiina Juhansoo, finants- ja haldusdirektor Ave Sireli, õppeosakonna juhataja Maria Goborova, optomeetria õppetooli juhataja Vootele Tamme, üliõpilassekretär Janne Timmotalo, VÕTA ja vastuvõtuspetsialist Inna Semjonova.

 

17.10.2012 osalevad arendus- ja rahvusvaheliste suhete prorektor Tiina Juhansoo, õppeosakonna juhataja Liina Tenno ja kutseõppe osakonna juhataja Piret Tamme "European Social Fund" (ESF) programmi "PRIMUS" korraldatud seminaril "Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis" Tallinnas.