Skip to main content

ESF DoRa programmi tegevus 8: Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses 2010/2011

                             

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool liitus Euroopa Struktuurfondi programmiga DoRa 2010/2011 õppeaastal.
 

DoRa programmil on 3 peamist eesmärki:
• toetada magistrantide, doktorantide, noorte teadlaste ja õppejõudude aktiivset osalust rahvusvahelises    teadmisteringluses
• teadustöö tulemuste ja kogemuste vahetust ning
• rahvusvaheliste kontaktide loomist ja tugevdamist

ESF DoRa tegevuse 8 juhend
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli DoRa stipendiumi taotlemise kord
ESF DoRa tegevus 8 stipendiumi taotlemise vorm.

ESF DoRa stipendiaadid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis:

17.-19.06.2011. Programmi DoRa stipendiaat õppejõud Hanna-Maria Vardja osaleb Baltimaade tegevusteraapia konverentsil Jelgavas, Lätis.

24.-28.05.2011. Tegevusteraapia õppetooli õppejõud Hanna-Maria Vardja osaleb kursusel „Integrating NDT and Sensory Integration“ Reading’s, Ühendkuningriigis. Osalemist finantseeritakse programmist DoRa.

11.-12.05.2011. Programmi DoRa stipendiaadid rektor Ülle Ernits ja õenduse õppejõud Anne Ehasalu viibivad doktoriõppe seminaridel Tampere Ülikoolis, Soomes.

24.-26.03.2011. Õenduse õppetooli õppejõud Jekaterina Šteinmiller osaleb rahvusvahelisel intensiivõenduse konverentsil „The 4th EfCCNa Congress“ Kopenhaagenis, Taanis. Lähetust finantseeritakse ESF DoRa programmist.

16.-17.02.2011. Programmi DoRa stipendiaadid rektor Ülle Ernits ja õenduse õppejõud Anne Ehasalu osalevad doktoriõppe seminaridel Tampere Ülikoolis, Soomes.