Skip to main content

BeSt 2008-2013

 

BeSt
2008-2013

Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava kõrghariduse e-õppe programm "BeSt" rakendusüksuseks on SA Archimedes ja elluviijaks Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.

Programmi eesmärk:
Programmi BeSt tulemusena tugevneb kõrgkoolides e-õppe vahendite ja võimaluste kasutamise  ning pideva edasiarendamise toel taseme- ja täiendusõppe kvaliteet ja õppe mitmekesisus, mis aitab kaasa õppijate mobiilsuse kasvu saavutamisele ning õppe kättesaadavuse paranemisele Eesti erinevates regioonides.

Partnerid:
Tallinna Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Tartu Ülikool
Eesti Maaülikool
Estonian Business School
Akadeemia Nord
IT Kolledž
International University Audentes
Tartu Lennukolledž
Sisekaitseakadeemia
Eesti Mereakadeemia
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Tallinna Tehnikakõrgkool
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Tartu Kõrgem Kunstikool
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus 

Projekti meeskond:  
Eha Hõrrak
Tõnu Kaub
Raissa Ajukai
Riina Orumaa
Kariina Künnap