Skip to main content

Projekt "Kes tulevikku ei ehita, jääb minevikku" 05.2009

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. mai 2008. a korraldusele nr 247
““Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse” § 19 lõike 2 alusel kinnitada teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri investeeringute kava”, teostatakse 19.05.-29.05.2009 lihtmenetlushange Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve õppehoone osaliseks renoveerimiseks.

Infot antud hanke kohta saab märksõnaga “ESF” haldusjuhilt, e-maili aadress paul@ttk.ee.